Till sidans huvudinnehåll

Make Abortions Safe Again

Den 23 januari 2017 återinförde Donald Trump “Global Gag Rule”. För att uppmärksamma de förödande konsekvenserna skrev RFSU ett år senare ett öppet brev till Trump med budskapet ”Make Abortions Safe Again”.

 

Global Gag Rule – en internationell katastrof

The “Global Gag Rule” är en regel som stryper amerikanskt bistånd till organisationer i världen som arbetar med abort. Beslutet innebär att organisationer måste stänga abortkliniker och att fler kvinnor kommer att dö av osäkra aborter. 

Aborträtten begränsad globalt

I stora delar av världen är tillgången till abort redan starkt begränsad. De som främst riskerar sina liv och sin hälsa är de som redan lever i fattigdom och bor i länder i Asien, Afrika och Sydamerika. Det är väl känt att osäkra aborter stjäl många människoliv varje år, men inom det internationella biståndet och politiken är det få som vågar eller vill arbeta med abortfrågan på grund av dess politiska känslighet.

Desperata och livsfarliga metoder

Bland kvinnor som inte får göra abort på en klinik förekommer rent desperata metoder. Att använda innanmätet i en bläckpenna, äta krossat glas eller äta stora mängder klorokinin (malariamedicin) är några av sätten. Varje år förlorar tiotusentals kvinnor livet i sviterna av osäkra aborter. Miljontals kvinnor behandlas på sjukhus varje år på grund av de skador som uppstått vid osäkra aborter. Det finns en tydlig koppling mellan skam, stigma och begränsad tillgång på aborter. De som drabbas hårdast av abortförbud är unga ogifta kvinnor som lever i fattigdom. Det är den gruppen som har svårast att få tag på preventivmedel, och när de vill avbryta en graviditetet har de oftast inget annat val än att göra en osäker abort. De har också svårare att få hjälp med vård efter ingreppet.

En rättighet för alla

Aborträtten är helt enkelt livsviktig. Och för att undvika ofrivilliga graviditeter från början behövs sexualupplysning och preventivmedel. När människor själva kan bestämma om och när de ska ha barn, stannar de i skolan längre, får bättre ekonomi och föder friskare barn senare i livet.