Till sidans huvudinnehåll
Aborträttsdemonstration utanför Högsta domstolen i USA. Aktivister håller upp en banderoll med texten: "We won't go back".

Vad händer med aborträtten i USA?

På midsommarafton 2022 meddelade Högsta domstolen i USA att de upphäver Roe vs Wade, lagen som varit en garanti för aborträtten i landet sedan 1973. Sedan dess har flera delstater skärpt sina abortlagar och frågan har blivit en av de viktigaste – och mest polariserande – i amerikansk politik. Här beskriver vi hur det ser ut för aborträtten i USA och varför.

Sammanfattning: Aborträtten i USA och Roe vs Wade

Aborträtten i USA var säkrad genom ett domstolsbeslut, Roe vs Wade, från 1970-talet. När det gamla beslutet revs upp av Högsta domstolen i USA fick varje delstat bestämma över sina egna abortlagar. Det betyder att abort numera kan förbjudas på lokal nivå.

Vad händer just nu?

Sedan Roe vs Wade revs upp har det varit en osäker och snabbt föränderlig tid för aborträtten i USA. I tolv av USA:s femtio delstater är abort i princip totalförbjudet. Tolv till ser ut att vara på väg att inskränka aborträtten rejält. Andra delstater har stärkt aborträtten lokalt och arbetar för att öka tillgång till abortvård.

Vi på RFSU bevakar noga vad som händer och har nära kontakt med våra systerorganisationer i USA. Deras kamp är vår kamp.

När det är förbjudet att göra abort

Abortförbud stoppar inte aborter. Aborter har förekommit runt om i världen i alla tider, oavsett lagstiftning. Förbud eller repressiva abortlagar kan dock tvinga den som behöver göra abort att resa långt eller söka sig till osäkra metoder.

Lagarna i USA:s olika delstater skiljer sig nu stort, och ojämlikheten när det gäller tillgång till en laglig och säker abort har ökat enormt. De som bor i södra USA, svarta kvinnor och fattiga påverkas mest.

Abortpiller och resor nästa slagfält

Ett sätt att få tillgång till en säker abort där förbud råder är att få abortpiller med posten. Det kan antingen vara via telemedicin, alltså genom video- eller telefonsamtal med en läkare i en annan delstat, eller genom att abortaktivister skickar pillren.

Därför har abortmotståndarna riktat in sig på abortpiller som nästa steg efter den nationella aborträtten revs upp. Under våren 2023 försökte en domare i Texas att upphäva läkemedelsverket FDA:s godkännande av mifepriston. Mifepriston är en av två mediciner som används vid en medicinsk abort. Efter en snårig juridisk process är mifepriston för tillfället fortsatt tillgängligt, men fallet förväntas så småningom hamna hos Högsta domstolen för ett beslut.

Regleringen av abortpillren mifepriston och misoprostol lär bli ett slagfält för denna polariserade fråga under en tid framöver. RFSU:s systerorganisation i USA, Planned Parenthood, varnar för att det kan få stora konsekvenser att riva upp FDA:s beslut om abortpiller. Om det går att förbjuda abortpiller kan nästa steg bli att politiker försöker begränsa tillgång till andra mediciner, till exempel preventivmedel. Läs mer i Q&A with Planned Parenthood about the Mifepristone lawsuit (på engelska)

Resorna för att få tillgång till abortvård är också sårbara för attacker från abortmotståndare. I Idaho har Republikanerna exempelvis drivit igenom en lag som gör det brottsligt att hjälpa en minderårig söka abortvård i en annan delstat.

Hur hamnade vi här?

I USA skyddades aborträtten länge i grundlagen genom beslut från Högsta domstolen, HD, bland annat det kända fallet Roe mot Wade från år 1973. I många år behövde delstaterna tillåta abort till åtminstone vecka 20.

Tre av HD:s nio sittande domare valdes under Trumps tid som president. Han var noga i att välja kandidater som hade uttryckt sitt stöd för anti-abortrörelsen. Därför fanns det i juni 2022 en majoritet i domstolen som ville inskränka aborträtten. Ett lokalt lagförslag i Mississippi, som hade tagits upp i Högsta domstolen, gav domarna möjlighet att riva upp det gamla beslutet.

President Biden har uttryckt att han vill skydda aborträtten på nationell nivå, men idag finns inte en tillräckligt stor majoritet i USA:s senat för att få igenom en federal abortlag, alltså en lag som gäller för alla delstater.

Demonstration utanför Högsta domstolen i Washington, USA. En abortmotståndare och en aborträttsförsvarare skriker på varandra. Bakom dem syns hbtq-flaggor, skyltar och plakat från båda sidor.
Hotfull stämning. Här möts en abortmotståndare och en aborträttsförsvarare under en demonstration utanför Högsta domstolen i Washington DC.

Vad har det som händer med aborträtten i USA med resten av världen att göra?

RFSU är en del av en större organisation, International Planned Parenthood Federation, IPPF. Vi samarbetar också med Planned Parenthood i USA, Center for Reproductive Rights och IPAS. Alla dessa organisationer är överens om att utvecklingen i USA påverkar resten av världen. Ett abortförbud i USA inspirerar och stärker abortmotståndare i hela världen.