Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen 2020

Barnvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen

Tack för årets Barnvagnsmarsch!

Årets barnvagnsmarsch har precis avslutats och det är med enorm glädje och över förväntan hur vår digitala manifestation tagits emot av engagerade ambassadörer, peppiga deltagare, viktiga politiker och starka röster – från Kalix i norr till Ystad i söder. 

Vanligtvis samlar vi tusentals människor på gator och torg för att manifestera för denna viktiga fråga –Mödradödligheten i världen. Men pga av covid-19 kunde vi inte göra som vi tänkt. Men på grund av Covid-19 var det också viktigare än någonsin att marschen skulle bli av – om än på ett nytt sätt. 2020 gick vi Barnvagnsmarschen tillsammans, på varsitt håll.

Så mycket som 3150 personer satte sin marsch på vår karta med över 27,5 miljoner steg i kampen mot mödradödlighet. 108 ambassadörer har lagt ner tid, kraft och energi att sprida ordet runt om i landet. De har tagit kontakt med lokalmedia och spridit vårt budskap i både lokalpress, radio och i tv. 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Därför är barnvagnsmarschen en otrolig viktig manifestation att engagera sig i. Du behövs.  

Tack för det här året, vi ses 2021!

Därför behövs Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna av en graviditet eller förlossning. Det här går att förändra- allt som behövs är politisk vilja och resurser! Därför har RFSU anordnat Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet sedan 2010. Barnvagnsmarschen är ett sätt att få uppmärksamhet för denna viktiga utvecklingsfråga och skapa engagemang kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I år fokuserar vi på barnmorskans roll mot mödradödlighet. Vi kraftsamlar därför med organisationerna Svenska Barnmorskeförbundet, Läkare utan gränser, Läkare i världen och Svenska Afghanistankommitéen.

Barnmorskor räddar liv

Varje år föder miljontals kvinnor barn i ensamhet och utan hjälp. För många av dem blir det det sista de gör. Mödradödligheten är en tyst katastrof över hela världen som varje år skördar hundratusentals människoliv. Men detta går att förändra. Med stöd av utbildade barnmorskor skulle en stor del av dödsfallen kunna minska. Men arbetet måste skyndas på. RFSU:s årliga marsch mot mödradödlighet i världen kommer i år att sätta fokus på barnmorskan.


Följ gärna Barnvagnsmarschen:

FacebookInstagram