Till sidans huvudinnehåll
Gravid afghansk kvinna undersöks på sjukhus

För gravida i Afghanistan

I Afghanistan dör en människa varannan timme på grund av komplikationer vid graviditet, osäker abort eller förlossning. Nu måste världens länder göra mer för att stoppa mödradödligheten i Afghanistan. Därför gick vi Barnvagnsmarschen 2022 under parollen "För gravida i Afghanistan".

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Sedan 2001 har mödravården sakta blivit bättre i Afghanistan. Fler har fått tillgång till preventivmedel. Förlossningsvården har förbättrats. Barnmorskor har fått utbildning och nya kliniker har startats i utsatta områden. Mödradödligheten har halverats sedan 2002. Trots att läget förbättrats de senaste 20 åren är Afghanistan fortfarande ett av de farligaste länderna i världen för gravida.

Mödradödligheten i Afghanistan

I Afghanistan dör 638 kvinnor på 100 000 förlossningar. 2025 kan den siffran ha ökat till 963 kvinnor om inte biståndet säkras. I Sverige är motsvarande siffra fyra på 100 000.

Av befolkningens 39 miljoner människor finns bara 4 000 barnmorskor.

Källa: UNFPA

Talibanernas maktövertagande stoppade den positiva utvecklingen

När talibanerna tog över makten i Afghanistan i augusti 2021 drog omvärlden in det internationella biståndet. Världshälsoorganisationen WHO har tillfälligt gått in med pengar i sjukvården, men det finns ingen långsiktig lösning på plats. Samhällets redan sköra servicefunktioner har drabbats hårt. Det har lett till en humanitär kris i landet.

När det inte finns barnmorskor och annan kunnig vårdpersonal blir det plötsligt farligt att vara gravid. Komplikationer vid förlossningar blir vanligare och osäkra aborter blir ännu farligare.

En kvinna tar hand om nyfödda barn på en neonatalavdelning
En mamma tar hand om nyfödda barn på Läkare Utan Gränsers kvinnosjukhus Khosts i Afghanistan.

Det är inte bara vatten, mat och tak över huvudet som behövs i kris

Vid en kris behövs snabba åtgärder för att rädda liv, minska lidandet och bygga upp samhället. Ofta lägger man fokus på akuta insatser som vatten, mat och sovplatser. Men mödravård, säkra aborter och preventivmedel är akuta behov även i kriser. Människor fortsätter att ha sex och föda barn, samtidigt som sexuellt våld ofta ökar i tider av kris och konflikt. Det som brukar kallas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, behöver därför vara en del av de grundläggande insatserna vid krissituationer, på samma sätt som mat och vatten eller vaccin.

Barnvagnsmarschen 2022

Barnvagnsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen. Kampanjen pågår mellan 19 och 24 maj 2022.

Mödradödligheten är en tyst katastrof som varje dag skördar hundratals människoliv i världen. I Afghanistan blir det allt farligare att föda barn. Under talibanregimen får inte frågor om kvinnors rättigheter ta plats och landets mödravård står på spel.

Hjälp oss att bryta tystnaden och uppmärksamma behovet av hjälp och stöd till gravida i Afghanistan. Så kan du engagera dig i Barnvagnsmarschen 2022

Vad vill vi som går Barnvagnsmarschen?

När vi är många som engagerar oss i Barnvagnsmarschen visar vi våra folkvalda politiker att situationen i Afghanistan är en viktig fråga som inte får glömmas bort. Sverige måste fortsätta stödja det afghanska folket så att alla som behöver kan få en trygg graviditet och en säker förlossning.

Vi som går i Barnvagnsmarschen vill att den svenska regeringen arbetar aktivt för att påverka världen i denna riktning. Vi vill att regeringen driver en modig feministisk utrikespolitik. Sverige har en särskilt viktig roll att spela för att förhindra att människor lider och dör i onödan.