Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen 2022

Barnvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen. Kampanjen pågick under maj 2022. Våren 2023 marscherar vi igen!

Genom att gå Barnvagnsmarschen tillsammans med oss bidrar du till att sprida det viktiga budskapet om mödradödlighet. Du blir en del av en folkrörelse som står upp för allas rätt att överleva sin graviditet. Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst!

Därför arrangerar vi Barnvagnsmarschen

Varje dag, världen över, dör över 800 människor av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning. Det här går att förändra – allt som behövs är politisk vilja och resurser! Barnvagnsmarschen är ett sätt att få uppmärksamhet för denna viktiga utvecklingsfråga och skapa engagemang kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sedan 2010 har Barnvagnsmarschen samlat tiotusentals människor över hela Sverige för att stoppa mödradödligheten i världen. Våren 2023 marscherar vi igen!

I maj 2022 samarbetade RFSU, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommitten (SAK) och ambassadörer över hela landet för att sprida budskapet.  Under maj genomförde RFSU, lokalföreningar och privata ambassadörer fysiska barnvagnsmarscher tillsammans igen efter två år av coronaanpassningar. 

Barnvagnsmarschen nära dig

Här hölls Barnvagnsmarschen 2022

 

Lär dig mer om mödradödlighet och Barnvagnsmarschen