Barnvagnsmarschen genom åren

Varannan minut dör en kvinna av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Det här går att förändra! Därför anordnar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet.

Uppmärksammar, skapar opinion och sätter press

Sedan 2010 har RFSU:s kampanj Barnvagnsmarschen samlat människor för att manifestera mot mödradödlighet. Ända från start har kampanjen syftat till att uppmärksamma mödradödligheten i världen, att skapa opinion genom folkets stöd och därmed sätta press på politiker att uppfylla de krav som ställts. Att frågan prioriteras politiskt är viktigt för att mödradödligheten ska minska. 9 av 10 dödsfall beräknas kunna förhindras med politisk vilja och ekonomiska resurser!

Kampanjen är folkkär och fortsätter att väcka engagemang. Marschen har vuxit för varje år och fler arrangörer kommer till. Nu är det femtiotalet orter i landet som arrangerar marcher.

Stort engagemang

Den första Barnvagnsmarschen ägde rum i Stockholm med drygt 800 deltagare.

Marscherna runt om i landet arrangeras av privatpersoner och av lokalföreningar. Arrangörerna bestod 2015 och 2016 av över trettio privatarrangörer och tiotalet lokalföreningar. 2017 hade vi 49 marscher!

Barnvagnsmarschen i siffror  

Från planering till kampanj

Under ungefär en månad pågår kampanjen på digitala medier: RFSU sprider kunskap om mödradödlighet, motiverar människor att arrangera marscher och att på olika sätt engagera sig i Barnvagnsmarschen. Kampanjfinalen är de marscher som äger rum i anslutning till Internationella kvinnodagen i landet. Varje år lämnar vi politiska krav till regeringen.

Stort motstånd

Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, rätten till fri abort och preventivmedel är relativt sett inte en kontroversiell fråga i Sverige. Men både i Sverige, EU och i övriga världen finns det värdekonservativa krafter som motsätter sig dessa rättigheter. Preventivmedel, sexualundervisning och säkra aborter är frågor som är viktiga att stå upp för. Eftersom det räddar liv. Det gör skillnad att Sverige står upp för de här frågorna i förhandlingar med andra länder inom EU och FN.  

Genom att många står upp för frågan visar vi att frågan har folkets stöd. Då kan regeringen sätta press på andra länder!

En film om barnvagnsmarschen 2015

Se fler filmer i RFSU:s Youtube-kanal