Till sidans huvudinnehåll

Kom med i vår folkrörelse!

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. 9 av 10 dödsfall går att förhindra med politisk vilja och resurser. Ju fler vi är, desto hårdare kan vi trycka på att kvinnors liv ska respekteras. Därför är du viktig!

Sedan 2010 har Barnvagnsmarschen samlat tiotusentals människor från Kalix till Malmö för att stoppa mödradödligheten i världen. Tillsammans har vi skapat en folkrörelse. 

Varje år föder miljontals kvinnor barn i ensamhet och utan hjälp. För många av dem blir det det sista de gör. Mödradödligheten skördar hundratusentals människoliv varje år. Men detta går att förändra. Med stöd av utbildade barnmorskor skulle en stor del av dödsfallen kunna minska. Men arbetet måste skyndas på. Världshälsoorganisationen har utsett 2020 till barnmorskans år. RFSU:s årliga marsch mot mödradödlighet i världen sätter fokus på barnmorskan.

2020 visade 3150 personer sitt stöd för kampen mot mödradödligheten, och vi gick tillsammans över 27,5 miljoner steg. Dessutom var det 108 ambassadörer som la ner tid, kraft och energi att sprida ordet runt om i landet.

Följ gärna Barnvagnsmarschen på Facebook

Går det verkligen att förändra något?

Ja! Det går att få bukt med mödradödligheten. 9 av 10 dödsfall beräknas kunna förhindras med politisk vilja och ekonomiska resurser! Sedan 1990 har mödradödligheten minskat med nästan 40 procent.

Men utvecklingen går alldeles för långsamt. Världens ledare måste öka politiska och finansiella åtaganden för att ingen kvinna ska behöva föda ensam!

Genom att vara många som går Barnvagnsmarschen, visar vi regeringen att de har folkets stöd i sitt arbete för att ingen ska föda barn ensam. Förändringar är möjliga när människor står upp för varandras rättigheter. Ditt deltagande på Barnvagnsmarschen är därför viktigt. 

Vi som går i Barnvagnsmarschen vill att den svenska regeringen arbetar aktivt för att påverka världen i denna riktning. Vi vill att regeringen driver en modig feministisk utrikespolitik. Sverige har en särskilt viktig roll att spela för att förhindra att kvinnor lider och dör i onödan. 

Men resten av året då? 

RFSU arbetar hela året i kampen mot mödradödligheten.

RFSU arbetar politiskt inom EU och FN för att kvinnors hälsa och rättigheter ska prioriteras. RFSU arbetar också med organisationer i flera världsdelar för att fler ska få tillgång till bra sexualupplysning, preventivmedel och säkra aborter.

Så när du stödjer RFSU:s arbete är du med och påverkar världen. Med ditt engagemang är vi fler som kan sätta press på politiker. Din insats gör skillnad!

Så här såg det ut när vi marscherade tillsammans 2018!