Om Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. 9 av 10 dödsfall går att förhindra med politisk vilja och resurser. Ju fler vi är, desto hårdare kan vi trycka på att kvinnors liv ska respekteras. Därför är du viktig!

Kom med i vår folkrörelse! 

Varje år hålls Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet över hela Sverige. Du kan arrangera en egen marsch och bli ambassadör för frågan på din ort. Vi hjälper dig med allt du behöver för att komma igång. Eller så kan du ansluta till en marsch där du bor!

2019 fokuserar vi särskilt på mödradödlighet i kriser och konflikt i samarbete med bland annat Läkare utan Gränser och Läkare i Världen som är experter på humanitärt bistånd. 

2018 visade människor på 49 orter i hela Sverige sitt stöd för kampen mot mödradödligheten. Barnvagnsmarschen har genom åren fått mellan 110 och 270 inslag i lokal och nationell media per år. 

Nu är det dags igen! Marschen hålls den 11 maj 2019. Följ gärna Barnvagnsmarschen på Facebook

Barnvagnsmarschen 2019: För gravida i världens kriser!

Världen är härjad av kriser, bland annat på grund av extremt klimat och väpnade konflikter. Vid en humanitär kris behövs snabba åtgärder för att rädda liv, minska lidandet och bygga upp samhället. Fokus läggs ofta på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet medan frågor som handlar om förlossningsvård och preventivmedel åsidosätts. Men människor slutar inte bli gravida, och i tider av kris och konflikt ökar ofta det sexuella våldet.

För kvinnor som lever i ett område drabbat av en humanitär kris är risken för komplikationer av en graviditet eller förlossning ännu större. De oönskade graviditeterna ökar, allt för ofta till följd av sexuella övergrepp. Mödradödligheten är värst i samhällen drabbade av en humanitär kris. Över 500 kvinnor dör varje dag av en graviditet eller förlossning i dessa områden.

Läs mer om hur Läkare utan gränser arbetar mot mödradödlighet 

Läs mer om hur Läkare i världen arbetar i Sverige och världen

Går det verkligen att förändra något?

Ja! Det går att få bukt med mödradödligheten. 9 av 10 dödsfall beräknas kunna förhindras med politisk vilja och ekonomiska resurser! Sedan 1990 har mödradödligheten minskat med nästan 45 procent. 

Förändringar är möjliga när människor står upp för varandras rättigheter. Ditt deltagande på Barnvagnsmarschen är därför viktigt. 

Men resten av året då? 

RFSU arbetar hela året i kampen mot mödradödligheten.

RFSU arbetar politiskt inom EU och FN för att kvinnors hälsa och rättigheter ska prioriteras. RFSU arbetar också med organisationer i flera världsdelar för att fler ska få tillgång till bra sexualupplysning, preventivmedel och säkra aborter.

Så när du blir medlem, skänker en slant eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och påverkar världen. Med ditt engagemang är vi fler som kan sätta press på politiker. Din insats gör skillnad!