Våra politiska krav

Den 26 maj går vi ut på gatorna för att visa vårt stöd för världens kvinnor i RFSU:s Barnvagnsmarschen. Marschera med oss, med eller utan barnvagn, för kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp och sitt liv!


Vi som går Barnvagnsmarschen vill att den svenska feministiska regeringen: 

  • Ökar andelen av det totala biståndet som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  • Driver en modig feministisk utrikespolitik som säkerställer att mål 3 (hälsa och välbefinnande) samt mål 5 (jämställdhet) i de Globala målen för hållbar utveckling nås fullt ut och att mödrahälsovård och säkra aborter inte bortprioriteras i det arbetet.
  • Arbetar för att även kvinnor som lever på flykt, i fattigdom och i humanitärt utsatta situationer ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.

Våra krav går i linje med de globala målen. Klicka på målen för att läsa mer om målen.