Till sidans huvudinnehåll

Ny rapport hyllar RFSU:s informatörer

I över 25 år har RFSU besökt skolor för att prata om sex och relationer. Nu har baspassen utvärderats av analysföretaget Splitvision, på uppdrag av RFSU Stockholm.

Genom att följa undervisningen och intervjua både elever och lärare har Splitvision utvärderat det arbete som RFSU:s informatörer gör. Och resultatet är slående. 

RFSU:s baspass gör skillnad i ungdomars liv

Rapporten visar Splitvision att informatörspassen gör en positiv skillnad i ungdomarnas liv.

“Fick en bra och tydlig bild av allt inom sexliv. Känner mig tryggare.”
Elev i Splitvisions rapport om RFSU:s baspass

Eleverna får kunskap, färdighet och bekräftelse. Deras självkänsla stärks och de får verktyg att göra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.

“Att man tänker mer på samtycke. Det är inte bara att man ska få ett nej. Utan man ska verkligen få ett ja…”
Elev i Splitvisions rapport om RFSU:s baspass

Eleverna uppskattar RFSU:s informatörer

RFSU:s informatörer RFSU-informatörerna beskrivs positivt av de ungdomar som intervjuats i studien, bland annat genom att de är

  • professionella
  • kunniga i ämnet
  • har ett lättillgängligt språk
  • normkritiska
  • inkluderande (både i hur de uttrycker sig och hur de låtar alla i gruppen delta).

Ungdomarna betonar också att informatörerna inte var kategoriska eller dömande, utan att frågor diskuterades och nyanserades.

“Känner mig nu inkluderad för första gången, att det är okej att vara lesbisk. För mig var det viktigt att höra det sägas av en vuxen, en lärare – inte bara från internet eller kompisar.”
Elev i Splitvisions rapport om RFSU:s baspass

Ladda ner rapporten

”Det är bra att det kommer någon utifrån och pratar om sex och samlevnad”. Utvärdering av RFSU Stockholms sex- och samlevnadsundervisning (pdf)