Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s informatörspass

RFSU:s informatörer blandar gruppdiskussioner med värderingsövningar och fakta om kroppen.

Våra olika pass

  • Baspass – högstadiet och gymnasiet
  • Vill du? Fokus på ömsesidighet, kommunikation och gränser
  • Lättare svenska
  • Sexualupplysning på fritidsgård
  • Sexualupplysning på HVB-hem

Det är RFSU:s lokalföreningar som ansvarar för informatörsverksamheten och tillgången till pass kan se olika ut i olika delar av landet. Boka informatör

Så väljer du rätt pass för din grupp

Baspass – högstadiet och gymnasiet

RFSU:s baspass är ett komplement till skolans sexualundervisning där fokus ligger på dialog med deltagarna. Skolinformatören ger grundläggande kunskap och leder diskussionen om ämnen som sexualitet, identitet, ömsesidighet, pornografi, säkrare sex med mera.

Vill du? Fokus på ömsesidighet, kommunikation och gränser

Hur kan man veta att den man har sex med vill? Och hur kan man veta vad man själv vill, innerst inne? RFSU:s informatörer arbetar med filmserien Vill Du? och leder med filmerna som grund deltagarna i diskussioner om samtycke, ömsesidighet, tjat och gråzoner.

Lättare svenska

RFSU:s skolinformation på lättare svenska är sexualundervisning för språkintroduktionsklasser. Passen innehåller samma teman som ett baspass, men specialutbildade informatörer använder sig här i stor utsträckning av bildmaterial och undervisar på ett inkluderande sätt i ett långsammare tempo.

Sexualupplysning på fritidsgård

På fritidsgårdar arbetar informatörerna i par med metoder som fungerar utanför en vanlig klassrumsmiljö. Vi samlar deltagarna kring ordspelet Snabbis och fångar upp de frågor som kan finnas i rummet, främst om relationer och säkrare sex.

Sexualupplysning på HVB-hem

Speciellt framtagna pass för att möta unga nyanlända deltagare i deras boendemiljö. Informatörerna arbetar i par, främst med metoder från materialet Sexualundervisning på lättare svenska.