Till sidans huvudinnehåll
Balder Sarmentero sitter med i stadgerevisionsgruppen. Nu vill han veta vad DU tycker!

Dags att tycka till om stadgeförslaget

På kongressen i Linköping fattades beslut om att revidera förbundets stadgar. Nu är ett förslag framtaget och det är dags för dig som medlem att tycka till.

Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande kongress presentera ett omarbetat stadgeförslag. Det skulle särskilt lyfta frågorna om medlemskap, den lokala stadgans koppling till förbundets stadga samt reglering kring uteslutning av medlemmar. Förslaget skulle tas fram i nära dialog mellan lokalföreningar och förbundsstyrelse.

En arbetsgrupp har sedan dess arbetat med revideringen samt löpande samlat in synpunkter och nu är ett första utkast på nya stadgar klart.  Det är alltså dags för medlemmar och lokalföreningar att tycka till!

Under vecka 39-42 är det öppet att lämna synpunkter i en remissrunda till arbetsgruppen. Mer information om förslaget och hur du går till väga för att lämna synpunkter finns på bloggen. Vi vill redan nu flagga för en digital frågestund om stadgarna där vi svarar på frågor och diskuterar utmaningar och styrkor med det nya stadgeförslaget. Onsdagen den 3 oktober kl 18.00-19.00 på Google Meets. Anmäl ditt deltagande till andreas.asander@rfsu.se, som då skickar ut diskussionsfrågor och en länk till mötet i förväg.