Till sidans huvudinnehåll
Medlemsutbildarna Charles och Casper.

Medlemsutbildarnas utbildare utbildades

Ganska snart efter att jag blivit medlem i RFSU gick jag medlemsutbildningen hos RFSU Stockholm. Jag minns två intensiva dagar fyllda med för mig ny information om normer, sexualitet och RFSU. Jag minns också de bägge utbildarna Veronica och Tove, som jag tyckte verkade så himla coola och kunniga.

Vi är många som gått medlemsutbildningen under årens lopp. Exakt hur många verkar det vara svårt att få svar på. Men tanken är nu att vi ska bli ännu fler! Och att de som gått utbildningen direkt ska förstå hur de kan engagera sig i vår organisation. Därför är upplägget för medlemsutbildningen omgjort. Istället för två faktatunga dagar om lite allt möjligt intressant som rör våra frågor är det en heldag med fokus på RFSU, vår historia, vår framtid och vikten av våra medlemmar.
 
Kalle Röcklinger, föreningsutvecklare på förbundskansliet, har varit med och tagit fram det nya konceptet:
– Grundutbildningen var väldigt uppskattad i den form den hade tidigare. Deltagare upplevde att de fick mycket kunskap och att de förstod våra sakfrågor bättre. Men få uppgav att de hade en tydlig bild av hur de kunde engagera sig i RFSU eller hur de skulle bli aktiva i sin lokalförening efter en grundutbildning. Så det ville vi åtgärda, säger hon.
 

Kopplingar till Vision 2020

I RFSU:s Vision 2020 är ett av målen att RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang. På kongressen förra året antogs nya delmål som är kopplat till detta. De handlar bland annat om att det ska finnas flera olika sätt att engagera sig i organisationen. 
– Detta betyder alltså att våra medlemmar (kongressen) bett oss som organisation att konkretisera, utveckla och sprida vårt engagemangserbjudande. Att förändra grundutbildningen är ett led i en större engagemangsprocess, förklarar Ulrika Dane även hon föreningsutvecklare.
 
I helgen utbildades den första kullen medlemmar enligt det nya upplägget hos RFSU Stockholm. Och dagen efter hölls en utbildning för ca 15 medlemsutbildare, både de som varit med ett tag och de som är helt nya. Charles Roskvist Åkerblom från RFSU Östergötland, som var en av dem som höll det nya passet under lördagen, fick dela med sig av sina erfarenheter till resten av utbildarna under söndagen: 
– ­Förr var deltagarna så trötta på söndagen. Det blev för mycket med två dagar i sträck helt enkelt. Nu märks folks engagemang av mycket mer. De vill komma igång och göra saker.
 

Aktivismen sprids i lokalföreningen

Enligt det nya upplägget håller medlemsutbildarna (alltid två och två) en inspirationsdag under en lördag kl.10-18. Här föreläses en del om RFSU och vår historia, men det hålls också diskussioner om Idéprogrammet och vad medlemmarna kan bidra med. Följande onsdag blir det en uppföljningsträff på kvällen som lokalföreningen själv håller i. Då pratar gruppen vidare om hur de rent praktiskt vill engagera sig. Kanske vill de förbereda sig inför årets Barnvagnsmarsch, kanske vill de starta en bokcirkel eller bara lyssna på någon av RFSU:s podavsnitt och träffas för att diskutera denna. 
– I många små lokalföreningar är det styrelsen som gör det mesta. Tanken är att få ut aktivismen i hela lokalföreningen, förklarar Charles.
 
Casper från RFSU Malmö är informatör sedan lång tid tillbaka. Hen har vana att prata sexualupplysning i skolor, på fritidsgårdar och hvb-hem. Nu har hen tagit steget och utbildat sig till medlemsutbildare. 
– Jag har faktiskt inte själv gått medlemsutbildningen så jag har inget att jämföra med. Men det verkar bra att ha fokus på engagemanget och vad en kan göra som medlem. Jag har varit med i andra organisationer där jag varit aspepp på att göra något, men där detta inte fångats upp. Då går luften snabbt ur.
 

Bra upplägg!

Den första kullen från den nya utbildningen då, vad tyckte de? Ja, enligt utvärderingen upplevde de att upplägget var bra med en blandning av föreläsning och diskussioner. De gillade också kopplingen mellan vår historia och det vi gör nu idag. Så då återstår alltså bara att se om förändringen av medlemsutbildningen ger någon effekt i form av ökat medlemsengagemang. Ulrika Dane berättar att vi nu kommer att följa upp hur många som går medlemsutbildningen varje år och därefter hur mycket aktiviteter som sker i lokalföreningarna. Dessutom får deltagarna göra utvärderingar så att vi kan få reda hur utbildningen upplevs.
 
För egen del blir jag nästan sugen på att gå medlemsutbildningen på nytt. Är du också det? Kontakta din lokala styrelse och kolla om det är någon på gång i din lokalförening. Eller föreslå att ni anordnar en! Förbundet står för alla kostnader, det enda lokalföreningen behöver göra är att ordna en lokal och beställa lunch till deltagarna.
 
Eller är du intresserad av att bli medlemsutbildare? Enligt Kalle Röcklinger så söker vi utbildare med jämna mellanrum och annonserar då om detta via sociala medier och på rfsu.se. 
– När vi söker letar vi efter dig som har erfarenhet av att utbilda och leda samtal, som gillar sexualpolitik och som känner till RFSU som organisation. En utbildare får 2.500 kr för ett uppdrag (förberedelse, genomförande och utvärdering) och gör 1-2 uppdrag per år i snitt.