Till sidans huvudinnehåll
Anna-Karin Johansson tillsammans med Hans Linde, ordförande för RFSU.

"RFSU har en stark kraft i medlemsrörelsen"

RFSU har en ny generalsekreterare. Hon heter Anna-Karin Johansson och har lång erfarenhet av att leda organisationer inom myndigheter och civilsamhället.
– Det ska bli jättespännande att jobba för RFSU. Jag upplever organisationen som väldigt kunnig, med en stark kraft i medlemsrörelsen. RFSU har både en stolt tradition och en fantastisk förmåga att följa med i tiden och vara relevant för många.

Generalsekreteraren är den högst tillsatta tjänstepersonen inom RFSU. Anna-Karin är alltså inte förtroendevald utan anställd till att driva det dagliga arbetet inom organisationen. Det görs utifrån de direktiv som kongressen och förbundsstyrelsen ger.
– Det handlar bland annat om att samordna verksamheten, att se till att kommunikationen fungerar mellan förbundskansliet, styrelsen och medlemmarna samt hantera frågor om ekonomi och personal.

Anna-Karin berättar att hon sedan tidigare uppdrag har med sig ett starkt engagemang i rättighetsfrågor. Hon har på olika sätt arbetat med normkritik och hur människor med olika sexuell läggning, kön och etnicitet ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här hemma har det skett för Diskrimineringsombudsmannen och Forum för levande historia När det gäller internationella frågor har hon bland annat jobbat på Sida och varit generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén.

Dessa erfarenheter gör att Anna-Karin känner att RFSU:s frågor ligger henne varmt om hjärtat. Det gör också att hon känner sig hemma i hur RFSU fungerar som medlemsstyrd organisation. Den demokratiska processen är grunden i organisationen, och det är viktigt, menar hon.
– Man får göra sin åsikt hörd och sedan delta i en process för att komma fram till ett gemensamt agerande. Det ger en väldig styrka. Organisationer som RFSU spelar en betydelsefull roll i att sprida ett demokratiskt arbetssätt och ge röst åt många i samhället. Det civila samhället är en viktig aktör i det svenska samhället.

Anna-Karin menar att sexualiteten är central i människors liv, i relationer och i samhället. Hon tror dock att många kanske inte vet att de får eller kan engagera sig i frågan på ett större plan. Här finns det ett arbete för RFSU att våga lämna sin trygghetszon och möta människor med olika synpunkter.
– Att vi behöver bli bättre på att locka till oss människor med olika bakgrund är något förbundsstyrelsen är medveten om. Jag ser fram emot att konkretisera det arbetet. Sedan får vi inte glömma att den sexualupplysning som RFSU bedriver runt om i landet idag är otroligt viktigt för svenskarna. Och det rör inte bara medlemmar utan alla människor i Sverige.

Under hösten kommer Anna-Karin åka runt och besöka lokalföreningarna. Håll ögonen öppna på din lokalförenings facebooksida eller ta kontakt med din lokalförenings ordförande för att veta mer om detta. 

Fakta

Namn: Anna-Karin Johansson

Ålder: 56 år

Familj: Partner och tre barn.

Bostad: Södermalm i Stockholm

Det här visste du inte om Anna-Karin: Hon har skrivit en bok om Astrid Lindgren. Den heter Astrid Lindgren i Stockholm och kopplar samman olika platser i staden med Astrids eget liv och hennes karaktärers.