Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s nya, internationella program - en ambitiös förändring

Ökat fokus på abort, fler regionala initiativ och fler samarbetspartners i vissa länder. Det är vad RFSU:s nya programavtal med Sida innebär i korthet. Dessutom går vi mer mot att jobba med påverkansarbete och lite mindre med rena vårdservicetjänster och peer-to-peer-utbildning. Visst låter det spännande? Annika Malmborg, chef för internationella verksamheten på RFSU:s förbundskansli, berättar mer:

Sedan 2009 har RFSU varit ramorganisation till Sida. Det första Sidafinansierade SRHR-programmet lanserades 2007 och under 2014-16 genomfördes den första treåriga omgången. Under 2017 filade vi på den första femårsansökan till Sida och nu är den godkänd för åren 2018-2022. Som en viktig komponent i ansökan låg RFSU:s internationella programstrategi. En förändring i den nya programperioden är att vi flyttar fokus från att stärka våra partners kapacitet till mer övergripande strategier för att förbättra SRHR.
– Det är en ambitiös förändring som öppnar upp för nytänkande när det gäller programmet, tillvägagångssätt och nya aktörer, säger Annika Malmborg.

Nu satsar vi på politisk påverkan

Hon berättar att vi analyserat var och hur RFSU kan ge mervärde och gjort prioriteringar utifrån detta. Det har lett till en ökning av antalet partners samt ökad satsning på abortfrågan som vi nu jobbar med i samtliga länder. Dessutom satsas det mer på politiskt påverkansarbete, bland annat i form av nätverk i respektive region (Asien, Afrika, Latinamerika). Det vi drar ner på är verksamhet som rör endast vårdservice samt peer-to-peer-utbildning.
– Ett exempel är att istället för att satsa på att utbilda ungdomar som sexualupplyser i skolorna vill vi jobba med politisk påverkan som leder till att sexualkunskap ingår i läroplanen, berättar Annika Malmborg.

Annika Malmborg
Annika Malmborg, chef för RFSU:s internationella verksamhet

En annan förändring är att ömsesidigt lärande partners emellan har fått högre prioritet och numera utgör en väsentlig del av programmet. Det är ett resultat av RFSU:s och partners önskan att lära mer av varandra, att inte uppfinna hjulet igen.
– Tidigare gick resurser mer till organisationsutveckling hos våra partners. En utvärdering visade att vi kunde få ut mer om satsade på strategiskt och långsiktig kapacitetsstöd. Nu har vi bildat nätverk kring våra tre tematiska områden (abort, hbtq-rättigheter och sexualundervisning) som utbyter erfarenheter, kanske gör en studie tillsammans eller åker på gemensamma seminarier.

Liberia - nytt land i programmet

Ytterligare en förändring gentemot tidigare avtalsperiod är att vi har ökat antalet partners i flera länder. Ett exempel är Kenya där vi går från fem partners till nio. Det gör att vi kan satsa på nya, spännande sätt att nå ut. En samarbetspartner är ett konstnärskollektiv som heter The Nest. Ett annat är en sexpositiv podd som heter The Spread. Från och med nästa år etablerar vi dessutom samarbete i ett helt nytt land: Liberia.

Slutligen är tanken att personalen på RFSU: s internationella enhet ska ha ett tydligare uppdrag när det kommer till att skapa plattformar för partners att mötas. Det kan handla om att utgöra länkar till andra för SRHR-relevanta aktörer som exempelvis de FN-organ som RFSU samverkar med, eller bidra till att kanalisera partners röster för SRHR på nationella och globala nivåer. Ett närmare samarbete mellan oss och partners kommer också göra RFSU:s påverkan på utrikes- och biståndspolitiken mer underbyggd, relevant och legitim, menar Annika.

Lokalt engagemang i globala frågor

De närmaste åren vill vi också skapa bättre förutsättningar för medlemmar och lokalföreningar att engagera sig i internationella frågor. Hur detta kommer att ske undersöks just nu.
– Ett alternativ skulle kunna vara särskilda SRHR-informatörer som ökar kunskapen om internationella frågor inom medlemsrörelsen och i andra etablerade organisationer som är intresserade av SRHR-frågor globalt. Det engagemang som till exempel Trumps gag-rule väckt visar på att det finns ett stort engagemang och aktivism för de här frågorna. Det känns oerhört spännande, säger Annika.