Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s nya produkt kan minska antibiotikan

Ett 20-tal journalister och vårdpersonal var på plats när RFSU AB höll ett vetenskapligt möte i slutet av september. Syftet var att diskutera hur vi kan bidra till att minska antibiotikaanvändningen vid urinvägsinfektion, men givetvis också ta tillfället att prata om vår nya produkt UriCUR Utipro Plus.

UriCUR, som behandlar och förebygger urinvägsinfektion, säljs receptfritt på apotek och andra butiker. Produkten har funnits på den europeiska marknaden sedan 2014 och säljs för närvarande i 18 länder. RFSU AB har blivit utvalda som nordisk distributör av det spanska företag som utvecklat produkten. Den klassas som ”medicinsk teknisk produkt” vilket ställer betydligt större krav på den än exempelvis naturläkemedel, men lägre än om det vore ett läkemedel.

Föredraget inleddes med en presentation av skyddaantibiotikan.se, ett samarbete mellan bland annat Läkemedelsverket, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och SKL. Därefter gick Carina Kardell från RFSU AB in på hur antibiotikaanvändandet skulle kunna minska med hjälp av alternativa behandlingar vid okomplicerade urinvägsinfektioner. Magnus Grabe, docent inom urologi, som satt i publiken, underströk vikten av att inte blanda ihop nedre, okomplicerade urinvägsinfektioner med den komplicerade varianten som måste behandlas med antibiotika för att förhindra att infektionen går upp till njurarna.

Ulrika Häggblom, RFSU AB
Ulrika Häggblom, RFSU AB

Ulrika Häggblom, produktchef på RFSU AB, presenterade företagets undersökning av hur kvinnor som ofta har urinvägsinfektioner upplever dessa och vilken behandling de får. Nästan en halv miljon svenska kvinnor har haft en urinvägsinfektion det senaste året. Av de som svarade på undersökningen hade 66 procent först försökt behandla sig själva medan 19 procent går direkt till vårdcentralen. Av de som ägnar sig åt egenvård använder majoriteten tranbärsjuice, trots att det inte finns några kliniska bevis för att detta fungerar. Det är just för den här gruppen som UriCUR skulle göra susen, menade Ulrika.

Félix Berrocal, medicinsk chef på företaget som tagit fram UriCUR, berättade att boven bakom majoriteten av urinvägsinfektionerna är e-colibakterien, som är ofarlig i tarmen men som blir aggressiv när den når urinvägarna. UriCUR verkar på två sätt: Dels genom att försura miljön i urinblåsan vilket minskar bakterietillväxten, dels genom att skapa en skyddande barriär i tarmen som hindrar bakterierna att vandra vidare till urinblåsan. Han berättade också om en studie där 60 kvinnor med tidiga symptom på urinvägsinfektion behandlats med UriCUR under fem dagar. Av dessa behövde endast tio procent följa upp med antibiotikabehandling jämfört med 30 procent i kontrollgruppen.

Tommaso Cai presenterade riktlinjer kring antibiotikautskrivning.


Slutligen presenterade medicine doktor i urologi, Tommaso Cai, från Santa Chiara Regional Hospital i Italien, sin pågående patientstudie som visade att antalet bakterier i urinen minskar med UriCUR vilket ledde till att endast tre av 38 undersökta kvinnor behövde komplettera med antibiotika efter behandlingen. Han menade att denna medicintekniska produkt är ett bra alternativ till antibiotika eftersom inte har några kända biverkningar, är billig och visar på en stor effekt.

RFSU AB är noga med att understryka att produkten inte är en ersättning för antibiotika utan ett komplement och ska enbart användas vid de första symptomen när man drabbas av en nedre, okomplicerade urinvägsinfektion. Magnus Grabe från publiken framhävde att det är viktigt att vara ödmjuk i marknadsföringen och invände mot AB:s rekommendation att vänta i hela fem dagar med att söka ytterligare vård om symptomen fortgår.