Till sidans huvudinnehåll
Nusrat Jahan Rafi brändes till döds.

Internationella nyheter april

Varje månad sammanställer vi ett axplock av vad som hänt inom SRHR-området runt om i världen.

Minskat handlingsutrymme för civilsamhället

RFSU:s internationella enhet har tagit fram en ny studie som undersöker shrinking space och SRHR. Shrinking space handlar om den utvecklingen vi kan se i samband med att civilsamhället får ett minskat handlingsutrymme både socialt, ekonomiskt och juridiskt samtidigt som hotbilden mot civilsamhället ökar. Studien är framtagen med hjälp av RFSU:s partnerorganisationer som ställt upp på intervjuer och workshops. Här är länk till rapporten.

Månadens partner!

Bandhu i Bangladesh är en hbtq-organisation som RFSU har samarbetat med i drygt 10 år. Under den här perioden har de bland annat varit med och påverkat så att ett tredje juridiskt kön är tillåtet i Bangladesh samt varit med och organiserat Bangladeshs första Pride något som firades i ett par år innan det förvärrade säkerhetsläget gjorde det omöjligt. I Bangladesh är samkönade relationer förbjudet men det går att jobba med transfrågor då hijras är, och har alltid varit, en del av sydasiatiska samhällen. Det är alltså lättare att arbeta med frågor relaterade till kön, identitet och uttryck än med frågor om sexualitet.

Idag är säkerhetsläget sämre än vad det var för några år sedan och det är numera inte möjligt att fira Pride eller att använda uttryck såsom LGBT, sexual minorities eller sexual rights. Bandhu är mycket strategiska och lyckas, trots motstånd, utveckla goda relationer till politiker och beslutsfattare. Bandhu har ett stort nätverk över hela Bangladesh och arbetar även med hälsofrågor och stigma.

Du kan läsa mer om Bandhu på deras hemsida.

Brunei inför stening för samkönade relationer

Brunei har beslutat att införa en rad straff i enlighet med Sharia Penal Code (SPC). I detta innefattas stening för samkönade relationer.
‘I am extremely concerned by this move. Some of the laws that we are about to see implemented are horrendous and unjustifiable,’ säger Matthew Woolfe, från The Brunei Project som arbetar för hbtq-personers rättigheter i Brunei.
Läs mer här. 

Student bränd till döds i Bangladesh 

Studenten Nusrat Jahan Rafi anmälde sin rektor för sexuella övegrepp. Därefter brändes hon till döds. Hon avled på sjukhus fem dagar efter att branden anlades. Händelsen har upprört många och har lett till protester runt om i landet.
Läs mer här. 

Nya policys i Nederländerna underlättar för transpersoner

Nederländerna underlättar för transpersoner genom att möjliggöra för personer under 16 år att få ändra kön på sitt pass. Personer över 16 år ges rätten att självidentifiera sig utan en doktors eller experts utlåtande. Trots framgångar är alla inte nöjda då de menar att barn under 16 fortfarande är beroende av bedömning från annan part.
Läs mer här.