Till sidans huvudinnehåll

Internationella nyheter maj

Varje månad sammanställer vi ett axplock av vad som hänt inom SRHR-området runt om i världen.

Månadens partner: Human Rights and Monitoring Center (EMC)

Human Rights Monitoring and Education Center med förkortning EMC är en människorättsorganisation som RFSU samarbetat sedan 2015. Att välja en renodlad MR-organisation var ett strategiskt val för att stärka SRHR i Georgien. Det finns etablerade organisationer i civilsamhället som inte står för mänskliga rättigheter och demokrati utan förstärker den nationalistiska opinionen. Georgiska ortodoxa kyrkan har ett starkt politiskt inflytande och kommer ofta med homofobiska uttalanden. Hot mot hbtq-aktivister har varit allvarliga och förbud för sexualundervisning i skolan poppar upp på nationalisternas agenda.

EMC jobbar politiskt och juridiskt  med MR-frågor där SRHR integreras och blir en del av icke-diskrimineringsagendan. Under senaste året har EMC påverkat Inrikesdepartamentet att införa utbildning för polisen  att motverka diskriminering av hbtq –personer. EMC har även varit aktiva i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för utredning av hatbrott.

Förutom förändring av policys och lagar jobbar EMC:s aktivister aktivt med opinionsbildning  inom universitet och högskolor genom föreläsningar om SRHR samt utveckling av jämställdhetskomponenter inom läroplanerna för socionomer och kuratorer.  EMC är aktiva inom flera MR-nätverk och samordnar SRHR -plattform för att ge input till Universal Periodic Review i form av alternativa rapporter och implementeringen av rekommendationer inom SRHR i Georgien. Lär mer om EMC här.

FN röstar igenom urvattnad resolution

FN:s säkerhetsråd har röstat igenom en urvattnad resolution om sexuellt våld i krig och konflikt där skrivningar om “sexuell och reproduktiv hälsa” ströks helt och hållet på grund av att USA lade in sitt veto. Läs mer på BBC:s hemsida.

Delstaterna Georgia och Alabama inskränker aborträtten

I USA har två delstater röstat igenom förslag för att inskränka aborträtten. I Alabama innebär förslaget att abort förbjuds helt, även vid incest eller våldtäkt. Undantag ges endast om mammans hälsa är i allvarlig fara eller om fostret har en livshotande missbildning. Läkare som utför aborter hotas även med 99 års fängelse. I Georgia antogs “the heartbeat bill” som förbjuder abort om hjärtslag kan påvisas hos embryot, något som ofta är möjligt sex veckor efter befruktning – då många kvinnor ännu inte vet att de är gravida. 

Kansas högsta domstol skyddar aborträtten!

Peppiga abortnyheter från väst för ovanlighetens skull. Kansas högsta domostol menar att abort är skyddad enligt delstatens konstitution.

Bangladesh ger äntligen transcommunityt rösträtt

I Bangladesh har det marginaliserade transcommunityt äntligen beviljats rätten att använda sin korrekta identitet för att registrera sig för att rösta.

Brunei backar på lagförslag och undantar straff för sex i samkönade relationer

Efter påtryckningar har Brunei nu infört ett undantag i den hårda lag vi skrev om i förra månaden, och har nu belsutat att sex i samkönade relationer nu inte längre ska innefattas i lagen och straffas.

Förslag om att inskränka abortlagstiftningen ytterligare

Guatemala har i dagsläget en mycket restriktiv abortlagstiftning som kriminaliserar abort helt, förutom om graviditeten utgör fara för kvinnans liv. Ett nytt lagförslag är nu uppe för debatt som bland annat innebär att även missfall skall innefattas av lagen och kriminaliseras.

Minnesota förbjuder våldtäkt inom äktenskapet

I Minnesota, USA, upphävs en tidigare lag som förhindrat våldtäktsoffer att anmäla sina förövare. Den nya lagen förbjuder nu våldtäkt inom äktenskapet och gör detta möjligt att anmäla.

Kommitté mot sexuella trakasserier

Utrikesdepartementet i Bangladesh har skapat en kommitté i enlighet med högsta domstolens riktlinjer kring att förebygga sexuella trakasserier på läroinstitut och arbetsplatser.

Stor seger för flickors rättigheter i Indien

Indiens högsta domstol har beslutat att sex med barn under 18 år nu ska klassas som våldtäkt. Tidigare har det funnits en undandtagsklausul i landets våltäktslag som sänkt åldern för samtyckte till 15 år om barnet ingått i äktenskap. Domstolen har nu beslutat att även detta är våltäkt och att klausulen varit diskriminerande, godtycklig och kränkt flickors kroppsliga integritet.

Georgien lagstiftar mot sexuella trakasserier

Georgien har antagit lag som kriminaliserar sexuella trakasserier. Det är den första lagen i Georgiens rättssystem som definierar sexuella trakasserier. Lokala rättsaktivistgrupper uttrycker att det är en stor seger för kvinnors rättigheter.

Taiwan - första landet i Asien att legalisera samkönade äktenskap!

Taiwan har legaliserat samkönade äktenskap. Den självstyrande ön blir därmed den första platsen i Asien att anta en sådan äktenskapslagstiftning.