Till sidans huvudinnehåll

Internationella nyheter september

Varje månad sammanställer vi ett axplock av vad som hänt inom SRHR-området runt om i världen.

Månadens partner: Curious Minds, Ghana

Sex innan äktenskapet är starkt tabubelagt i Ghana, och ungas sexualitet diskuteras sällan öppet eller i positiva ordalag. Ungas möjligheter att själva uttrycka sig och få sina åsikter hörda är också begränsad. Curious Minds är en organisation som drivs av unga för unga, med syfte att lyfta ungas röster och olika perspektiv i frågor som rör berör dem. För att nå ut brett arbetar Curious Minds bland annat med radio och olika sociala medier. De verkar i nära samarbete med unga volontärer, andra civilsamhällesorganisationer och lokala beslutsfattare.

RFSU stödjer Curious Minds i sitt arbete för att, tillsammans med unga, öka kunskap och stärka deras egenmakt i frågor som rör SRHR i allmänhet och rätten till abort i synnerhet. En del i projektet består av att skapa större utrymme för unga feminister att samlas och engagera sig i frågor som rör SRHR.

Bra besked från Bangladesh

I Bangladesh har kraven på äktenskapslicensen förändrats efter en lång kamp. Enligt beslut från Högsta domstolen behöver kvinnor inte längre uppge att de är oskulder i sina äktenskapsbevis.
Läs mer på svt.se

Sveriges nya biståndsbudget

I den nya budgeten lyfts SRHR i biståndsbudgeten med ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter. Sverige kommer att fortsätta driva agendan för kvinnor, fred och säkerhet samt ett omfattande stöd till SRHR ex genom att finansiera lagliga aborter, säkra förlossningar samt CSE.

Abort kan avkriminaliseras i Nya Zeeland

Nya Zeeland har inlett arbete för att avkriminalisera abort. 
Läs mer på abcnews.com

Förbjud allt!

Indonesien förbjuder sex utanför äktenskapet och straffet kan bli upp till ett års fängelse samt höga böter. Samtidigt förbjuder man abort om det inte är medicinskt nödvändigt eller efter våldtäkt och kvinnor som genomgår en abort kan få upp till fyra års fängelse. Det kommer även bli bötesstraff för personer som “promotar” preventivmedel.
Läs mer på reuters.com.

Givande partnermöte i Asien

RFSU:s regionala partnermöte i Asien RFSU samlade alla sina partners från Bangladesh, Kambodja och våra två regionala aktörer till ett regionalt partnermöte i Bangkok. Under tre dagar undersökte vi gemensamt vad det finns för möjligheter och risker för SRHR-arbetet i regionen samt analyserade våra tre tematiska områden i regionen.