Till sidans huvudinnehåll
I myllret på kongresstorget diskuterades det flitigt.

“Instifta ett internt RFSU-pris!”

Ja, det var en av motionerna som gick igenom under 2019 års kongress. Hans Linde blev omvald som ordförande och ett gäng nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen. Dessutom klubbades nya stadgar igenom. Här hittar du några av de viktiga besluten:

Nya stadgar

Kongressen godkände förslaget för de nya stadgarna. De är nedkortade och uppdaterade och lättare att förstå och ta till sig.

Riktlinjer för uteslutningsärenden

Kongressen beslöt att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera riktlinjer för hantering av uteslutningsärenden och disciplinära åtgärder.

Nya delmål i Vision 2020

Vision 2020 är RFSU:s målsättningar för verksamheten. Kongressen godkände nya delmål för Vision 2020 för perioden 2020-2021. Det mesta känns igen från tidigare år, men vissa små förändringar och tillägg har gjorts under delmålen.

Öronmärkta ombudsplatser för bredare representation på kongressen

En rad åtgärder för att öka ungas engagemang i RFSU och deras representation på kongressen klubbades igenom. Bland annat ska lokalföreningar som skickar minst en person under 26 års ålder som ombud till kongressen få möjlighet att skicka ytterligare en observatör utöver deras ordinarie antal ombud på förbundets bekostnad.

Internt RFSU-pris

Kongressen tyckte att förslaget om ett internt pris som uppmärksammar våra engagerade medlemmar vore toppen! Inför kongressen 2021 ska förbundsstyrelsen ha ett färdigt förslag på vad priset ska heta, och vilken form det ska ta.

RFSU AB blir synligare

Motionen om att öka RFSU AB:s synlighet på kongressen jämkades till ett nytt förslag som gick igenom: Öka RFSU AB:s synlighet i flera sammanhang. Nu ska vi tillsammans verka för att informera och skapa dialog mellan RFSU AB och medlemmarna.

Ett sakligt och synliggörande språkbruk kring fetischism

RFSU ska internt och externt sträva efter ett språkbruk kring fetischism som är sakligt och som synliggör fetischism som en fristående sexualitet.

Digital online-kurs i RFSU-kunskap

Förbundskansliet fick i uppdrag att jobba mer med lågtröskel-aktiviteter och utbildningar, där digitala kurser utgör en del av arbetet.

Familjejuridiskt skydd för flersamma relationer

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att senast inför kongressen 2021 ha utrett och formulerat en strategi för hur RFSU ska arbeta för att:

  • belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra alternativa relationsformer
  • verka för juridiska rättigheter för icke-tvåsamma relationer.

Här är nya förbundsstyrelsen!

Förbundsstyrelsen 2019.

Övre raden från vänster: Elin Sundin, Gunilla Kinnestrand, Sara Alfredsson, Amanda Thieme, Annika Dalén, Barbro Westerholm, Anna Levin, Charlotte Drugge, William Appelqvist, Natasha Wrang. Främre raden från vänster: My Malmeström-Sobelius, Hans Linde och Jonis Bader.

Vill du läsa intervjuer, se korta filmer och spana in bilder från den roliga kongressfesten? Du hittar allt på Facebooksidan RFSU:s kongress 2019