Till sidans huvudinnehåll
Rachana Bunn har grundat organisationen Klahaan.

RFSU:s nya partner undersöker buddhismens syn på abort

I Kambodja är abort lagligt men väldigt få kvinnor vet om det. Nu ska RFSU:s nya partnerorganisation ta landets munkar till hjälp för att öka kunskapen om abort.

RFSU har länge varit aktiv i Kambodja och samarbetar sedan tio år tillbaka med tre lokala organisationer som jobbar med allt från hbtq-frågor till sexualundervisning. Nu tillkommer ytterligare en organisation, Klahaan, en feministisk organisation med fokus på kvinnors rättigheter.

Mycket av organisationens arbete sker online. Detta för att nå den stora andelen unga bland befolkningen. (Kambodja har en av världens yngsta befolkningar, det vill säga störst andel personer under 25 år.) Bland annat skickar man ut webbenkäter för att kartlägga kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer, gör digitala namninsamlingar för att mobilisera politiskt och använder sociala medier för att sprida sitt budskap. Men man använder sig också av betydligt mer analoga metoder för att förändra det Kambodjanska samhället. I sitt nya projekt ska Klahaan nämligen prata med landets munkar för att undersöka deras syn på abort.
– De buddhistiska munkarna har inte haft en avgörande roll som till exempel katolska kyrkan. Men de är en stor maktfaktor kring traditionella könsroller i det kambodjanska samhället. För att kunna föra normförändrande samtal behöver man inte bara förstå buddhismen i stort utan även vad de inflytelserika munkarna tycker. Väldigt få av kvinnorna i Kambodja vet att de har laglig rätt till abort. Kan munkarna ändra på detta? Det ska Klahaan ta reda på, säger Anna Rambe, programansvarig för Kambodja på RFSU:s förbundskansli.

Rachana Bunn föreläser om sexuellt våld i nära relationer under en utbildningsdag.

För två år sedan upplöstes Kambodjas största oppositionsparti och därefter har utrymmet för det civila samhället krympt drastiskt. Men trots motståndet har Klahaan lyckats mobilisera flera viktiga aktörer i sitt arbete.
– Det är en ung kvinna, Rachana Bunn, som startat Klahaan. Namnet betyder modig, och det är just vad hon är. Bland annat har hon trots förbudet mot offentliga möten lyckats samla hundratals kvinnor i centrala Phnom Penh i en protest mot mäns våld mot kvinnor, säger Anna.

Klahaan samlas för en demonstation i Phnom Penh under Internationella Kvinnodagen.

Man kan fråga sig om RFSU ska vara verksam i ett land med Kambodjas politiska situation. Men samtidigt som mötes- yttrande- och pressfriheten inskränkts ser regeringen positivt på sexuella och reproduktiva rättigheter. Kanske är det ett sätt att visa sig progressiva för omvärlden.
– Därför blir sexuella och reproduktiva rättigheter en väg in till att börja prata om mänskliga rättigheter. Och därför blir just RFSU och våra partners en viktig del i landets förändringsarbete, säger Anna.

Text: Ulrika Hammar
Foto: Klahaan