Till sidans huvudinnehåll
Följ med Simon Ohm, guide och sexualinformatör, på en historiska tidsresa som berör sexuella normer, fantasier, missförstånd, problem och tabu.

Sexualhistoriska vandringar på Örebro slott

Simon Ohm har två drivkrafter: Att få oss att förstå våra förfäder bättre och att få oss att relatera till sex på ett mer avslappnat sätt. Som guide på Örebro slott och RFSU-informatör har han fått utlopp för bägge delarna. Men i höstas kom han på den briljanta idén att sammanföra dessa två drivkrafter. Resultatet? En sexualhistorisk slottsvandring!
– När jag får RFSU:arna att tänka ”Wow, vår historia!” och de historieintresserade att tänka ”Wow, vår sexualitet!” då har jag lyckats, säger han.

Simon har länge varit intresserad av historia och guidat runt regelbundet på Örebro slott sedan sommaren 2013. Hans talang att förmedla en gripande berättelse har grundats dels i högskolestudier i retorik, dels i ett starkt engagemang i Örebrospexet. En bra slottsguide rabblar nämligen inte bara årtal, utan skapar en upplevelse för besökarna.

Intresset för sex väcktes tidigt

Hemma pratades det öppet om sex. Simon kunde fråga båda föräldrarna om saker han undrade och i bokhyllan fanns erotiska magasin och böcker att förkovra sig i. Kanske var det där som intresset för att diskutera sexualitet väcktes. Allt detta blev han påmind om när han för några år sedan hamnade på en föreläsning hos RFSU Örebro och därefter blev medlem. När studierna var avslutade och han lagt spexframträdandena på hyllan fanns det plötsligt mer tid över för RFSU. Han tog steget till att bli informatör förra hösten och började därefter hålla pass på Örebros skolor.
– Informatörsutbildningen var jättebra! Det var väldigt hands-on, mycket diskussioner och möjlighet att prova på olika metoder. Härligt praktisk skulle jag säga! Men som slottsguide är jag van att kunna utforma turerna lite själv. Inom RFSU går det inte att lägga till någon egen övning utan man får hålla sig till det färdiga upplägget.

Besökarna känner sig stärkta

Så kläckte han idén om att RFSU Örebro och slottet kunde skapa en sexualhistorisk visning tillsammans. RFSU Örebros ordförande Hanna Knutsson blev eld och lågor och stöttade Simon i arbetet med att ta fram ett upplägg. Chefen på slottet godkände det hela och nu är alltså visningarna igång. De senaste har varit fullsatta och lockat såväl RFSU:are som historieintresserade.
– Oavsett bakgrund känner sig besökarna stärkta när de går därifrån. Visningen är faktiskt väldigt politiskt. Sex är politik! Det slogs jag själv över när jag skapade visningen och det gör även dom som går den. Det handlar om allas rätt att vara, välja och njuta. Varför ska någon annan bestämma över ens sexualitet?

Fick en prinsessa ha sex?

Under visningen går Simon igenom olika sexuella praktiker genom tiderna. Han pratar om vad som var tillåtet och vad det var dödsstraff på. Om man var prinsessa på 1500-talet, kunde man ha sex med vem man vill då? Vad hände om man gjorde si eller så? Simon är också angelägen om att försätta besökarna i ett historiskt sammanhang. Hur vi lever idag avgör hur sexualhistorian förs framåt. Och ska vi förstå oss själva nu behöver vi titta på hur det var förr.
– Det är lätt att vi tittar tillbaka på dåtiden med våra egna måttstockar men det ger inte en sann bild av hur det var. Det var en annan kultur då. Vi råkar befinna oss på samma plats, med samma stenar på väggarna omkring oss, men vi hade inte samma verklighetsuppfattning. Allt detta framkommer inte minst när vi tittar på vår sexualhistoria.

Kyrkan fick oss att skämmas

Det är alltså inte bara de historieintresserade besökarna som får lära sig mer om sex. De RFSU:are som gått turen har fått historiska insikter, bland annat om hur brutal medeltiden faktiskt var.
– Kyrkan hade verkligen kontroll över synen på sex. Även om det inte var dödsstraff på allt såg kyrkan till att våra förfäder fick skämmas och känna skuld för sin sexualitet. Jag önskar att jag hade haft möjlighet att prata om 1800-tal också för då började vi lyssna på läkarna och vetenskapen istället. Å andra sidan, istället för att något var syndigt för att det var ett brott mot gud så kunde det då anses fel utifrån ett hälsoperspektiv.

I nuläget finns det två inplanerade sexualhistoriska vandringar på Örebros slott: den 4 maj och 25 maj. Du kan boka dina biljetter via Örebros slotts hemsida. Kanske blir det fler till hösten. RFSU:s lokalföreningsordföranden kommer att få en specialvisning i samband med ordförandeträffen som hålls just i Örebro i april.