Till sidans huvudinnehåll
Wilson De los Reyes är jurist på RFSU. I sommar stöttar han förhandlingarna i FN om den så kallade SOGI-experten.

"Viktigt beslut för hbtq-personer på gång i FN"

I sommar sker en viktig förhandling i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Det är här det ska avgöras om FN:s oberoende expert med inriktning på hbtq-personers rättigheter ska finnas kvar eller inte. RFSU kommer förstås att vara på plats.

Rollen som “expert gällande skydd gentemot våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet” har funnits sedan 2016. Den tillkom efter att civilsamhällesorganisationer runt om i världen uppmärksammat att många länders syn på, och behandling av, hbtq-personer faktiskt strider mot de mänskliga rättigheterna. Men beslutet var redan då kontroversiellt. Många länder sa att de inte skulle komma att samarbeta med den nya experten och flera FN-medlemmar ifrågasatte expertens roll och uppgift.

“SOGI-experten pekar inte bara på vad som kränker hbtq-personers rättigheter, utan visar också på lösningar.”

Experten viktig för hbtq-rättigheter

Nu, tre år senare, är det tydligt att den så kallade SOGI (sexual orientation and gender identity)-experten haft en viktig roll. Medan kampen för hbtq-personers rättigheter i många länder går framåt, får den också på andra håll bakslag.
– Många länder behöver stå till svars för hur de behandlar hbtq-personer. Miljoner människor världen över utsätts för våld på grund av sin sexuella läggning och identitet. Det inkluderar mord, våldtäkt, tortyr, våld och diskriminering när det kommer till vård, boende och anställning. Dessa missförhållanden rapporteras förstås in till FN ändå, men hbtq-experten sätter strålkastaren på frågan på ett konstruktivt sätt. Han pekar inte bara på problem utan föreslår även konkreta lösningar, säger Wilson De los Reyes, jurist på RFSU.

Detta har hbtq-experten åstadkommit

Sedan experten tillsattes har han bland annat fått till dialoger mellan stater och andra intressenter, tagit fram fakta som visar på hur och var hbtq-personers rättigheter kränks och erbjudit rådgivning, teknisk assistans och annat stöd. Han har gjort officiella besök i Argentina, Georgien, Ukraina och Mocambique. Här har han träffat såväl religiösa ledare, politiker, hbtq-personer och organisationer (inklusive RFSU:s partnerorganisationer). Dessutom har han uppmärksammat det våld och den diskriminering som transpersoner och homo- och bisexuella kvinnor är särskilt utsatta för.
– Förhandlingarna i Genève är symboliskt viktiga för att visa att alla FN-medlemmar har ett ansvar för att adressera kränkningar av mänskliga rättigheter för ALLA människor. Om expertens roll tas bort skickar det en signal om att våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och identitet inte är en fråga för FN, säger Wilson.

RFSU på plats vid förhandlingarna i FN

I slutet av juni åker han och RFSU:s sakkunniga Christine Gave ner för att medverka vid förhandlingarna. RFSU:s roll är att, tillsammans med ILGA och andra organisationer, påverka FN-medlemmar att stödja förnyandet av hbtq-expertens mandat.
– Som en organisation som arbetar med ett brett SRHR-perspektiv kommer RFSU uppmärksamma hur de sexuella rättigheterna är en förutsättning för en god sexuell hälsa, säger Wilson.

Den 12 juli fattas beslutet om huruvida hbtq-experten kommer att finnas kvar eller inte. Nu håller vi tummarna!

Text: Ulrika Hammar

Läs mer om förnyandet av SOGI-expertens mandat på den kanadensiska organisationen ARC:s hemsida.