Till sidans huvudinnehåll
Sara-Gül Kangöz från RFSU Jönköping gick nyligen RFSU:s digitala grundutbildning.

Corona gör RFSU:s grundutbildning digital

RFSU:s grundutbildning ger nya och gamla medlemmar chans att lära sig mer om vår organisation, knyta kontakter med varandra och hitta vägar till engagemang. Vanligtvis håller lokalföreningarna i grundutbildningen för sina respektive medlemmar, men på grund av coronasituationen görs det nu istället digitalt från centralt håll.

Jesper Setréus från RFSU:s förbundskansli ser både för- och nackdelar med detta.
– Upplägget liknar det vanliga och jag tycker att det fyller sitt syfte som inspiration och ett första steg in i organisationen. Nackdelen är att den lokala förankringen går förlorad vilket kan göra det svårare att hitta ett konkret sätt att börja engagera sig.

Vid det första digitala utbildningstillfällen deltog 12 personer från åtta olika lokalföreningar. Under fem timmar (med flera pauser) fick de bland annat information om RFSU:s historia och organisation samt möjlighet att diskutera delar av Idéprogrammet och tips på hur man kan engagera sig som medlem.

Digital utbildning mer tillgänglig

En av deltagarna var Sara-Gül Kangöz från RFSU Jönköping. Hon har varit medlem ett tag, men inte varit så aktiv. För henne har det räckt med att vara med och stötta en organisation som gör något bra. Men så läste hon om grundutbildningen i ett nyhetsbrev till medlemmar och blev nyfiken.
– Jag tror faktiskt inte att jag skulle ha gått på en fysisk träff i min lokalförening. Att det nu erbjöds digitalt gjorde det mer lättillgängligt för mig. Men det var ändå kul att få ansikten på människor och se att det finns många som engagerar sig.

Vill gärna engagera sig när det finns tid

Roligast var just de interaktiva delarna och diskussionerna med andra medlemmar, tycker Sara-Gül.
– Flera av oss har blivit facebookkompisar efteråt och jag skulle inte tveka att ta kontakt om jag känner att jag skulle ha tid att engagera mig mer i lokalföreningen. Just nu är det mest tidsbrist som gör att jag inte kan.

En sak som Sara-Gül tycker hade kunnat förbättras var mer konkretisering av var RFSU står i olika frågor. Hon uppfattar delar av Idéprogrammet som ganska luddigt och menar att det hade varit lättare att diskutera vissa frågor utifrån faktiska exempel.
– Jag förstår grejen med att vi inte ska bli privata och börja prata om vårt eget sexliv. Men det hade nog ändå gått att vara lite mer konkret.

Digital utbildning ersätter inte fysiska träffar

Nu är förstås frågan om grundutbildningen kommer fortsätta hållas digitalt även i höst när vi faktiskt har möjlighet att mötas i verkligheten igen.
– Vi kommer absolut att fortsätta köra ett par-tre tillfällen per termin digitalt så länge som det finns intresse från medlemmarna. Men det kommer inte ersätta de fysiska utbildningarna utan fungera som ett komplement för de som inte kan komma eller som inte har någon utbildning i sin lokalförening, säger Jesper Setréus.

Text: Ulrika Hammar
Foto: Sara-Gül Kangöz