Till sidans huvudinnehåll
Olika preventivmedel, till exempel p-piller, spiral, akut-p-piller och kondomer mot en blå bakgrund

RFSU AB bidrar till ökad tillgång på p-medel i Latinamerika

RFSU AB har gått in som delägare i företaget Innova, som förser organisationen IPPF:s kliniker i Latinamerika med preventivmedel.

Innova startades 2017 med RFSU AB som förebild och RFSU AB:s avgående vd Katarina Knutz har varit rådgivare till Innova under dess uppbyggnad. Syftet med Innova är att säkra tillgång till preventivmedel som kondomer, p-stavar och kopparspiraler för de mest utsatta i regionen. Huvudkontoret ligger i Panama, som har goda lagringsmöjligheter och är en bra utgångspunkt för distribution. Innova bidrar också till att leveranserna blir pålitligare. Tiden mellan beställning och leverans kommer att vara ungefär hälften så lång som med tidigare leverantörer.

Innova inte vinstdrivande

– Tack vare Innova får IPPF:s medlemsorganisationer tillgång till preventivmedel av hög kvalitet till låga priser i en region där tillgången till just moderna preventivmedel är begränsad för många. Innovas största marknad idag är Venezuela, där mycket av sjukvården kollapsat och det råder akut brist på preventivmedel på grund av landets politiska kris. Här gör Innovas och RFSU:s systerorganisation en enorm skillnad! säger Hans Linde, ordförande i RFSU.

Tanken är inte att företaget ska göra någon vinst, men redan för något år sedan började man gå jämt upp. Eventuella framtida vinster kommer användas till att ytterligare subventionera preventivmedel till fattiga och utsatta kvinnor. Hans Linde berättar att RFSU AB:s syfte med investeringen inte är att tjäna pengar, utan bidra till bättre tillgång till preventivmedel.

Eget kondommärke

Under 2018 utvecklade Innova ett eget kondommärke, Piel, som man nu jobbar för att varumärkesregistrera på ett flertal marknader. Nästa steg är att utveckla egna varumärken även för p-spruta, p-piller och glidmedel.
– På sikt är målet att Innova ska bli Latinamerikas motsvarighet till RFSU AB. Jag är väldigt glad att vi kan bidra till det. Genom att RFSU AB investerar i Innova kommer vi både bredda och fördjupa samarbetet med den sexualpolitiska rörelsen i Latinamerika, säger Hans Linde.

Text: Ulrika Hammar