Till sidans huvudinnehåll

Internationella nyheter februari 2020

FN ger Sverige råd om mänskliga rättigheter, Globalt Forum ska ge ökad jämställdhet och kambodjansk dokumentär lyfter hbtq-frågor. Varje månad sammanställer vi som hänt inom SRHR-området runt om i världen.

FN:s råd till Sverige: Ny könstillhörighetslag och stärkta rättigheter för intersexpersoner 

I december skrev vi om att FN:s råd för mänskliga rättigheter skulle granska Sverige för att se hur väl vi lever upp till de mänskliga rättigheterna. Granskningen kallas för UPR, Universal Periodic Review och innebär att de andra länderna i FN granskar Sverige och kommer med rekommendationer om vad vi kan göra för att bättre leva upp till de mänskliga rättigheterna. 

RFSU har varit en del av arbetet genom att komma med egna synpunkter på åtgärder och den 27:e januari la de andra FN länderna fram sina rekommendationer. Bland annat tyckte flera länder att Sverige bör stärka rättigheterna för personer som fötts med intersexvariation och att vi bör ändra könstillhörighetslagen. RFSU välkomnar flera av förslagen och nu har Sverige fram till sommaren att bestämma vilka av rekommendationerna som kommer att accepteras. 

Läs mer om UPR-processen på Globalportalen

Kambodjansk HBTQ-aktivist i samtal om kamp och förtryck

En av RFSU:s partnerorganisationer i Kambodja, Rainbow Community Kampuchea (RoCK), har gjort en stark film med ett samtal mellan en aktivist från hbtq-organisationen och dennes mamma. De samtalar om kamp, förtryck, normer och förändring. 

Kvinnor och hbtq-personer prio när EU och FN möts

I mars ska EU-parlamentet träffa FN:s kvinnokommission och inför mötet har parlamentet berättat vilka frågor som står högst upp på agendan.

– Först och främst tog parlamentet ställning till hur utvecklingen ser ut för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter. Förslaget vill stärka arbetet för rätt till abort och förbjuda våld mot kvinnor bland annat. Parlamentet konstaterade att man ser motgångar inom detta område, säger liberalen Karin Karlsbro till Europaportalen.

Mer om parlamentets prioriteringar på Europaportalen

Globalt forum ska ge ökad jämställhet till 2030

I maj inleds Generation Equality Forum i Mexiko, ett globalt forum med fokus på jämställdhet. Forumet livesänds över hela världen och vill visa den kraft som finns i kampen för kvinnors rättigher, feministisk solidaritet och ungt ledarskap. Målet är att skapa en agenda för att öka jämställdheten i världen till år 2030. Forumet inleds i Mexiko i Mars och avslutas i Paris i juli. Resultaten kommer att lyftas i FN:s generalförsamling i september då FN firar 25-årsjubileum av kvinnokonferensen i Peking. 

Mer information om Generation Equality Forum i Mexiko