Till sidans huvudinnehåll

Internationella nyheter januari 2020

Varje månad sammanställer vi ett axplock av vad som hänt inom SRHR-området runt om i världen.

Månadens partner: Equality Movement, Georgien

EM, en av ledande hbtq-organisationer i Georgien, bildades 2011 och jobbar rättighetsbaserat för att stärka hbtq-personer bland annat genom att ge socialt, medicinskt och juridiskt stöd. Georgien var det första landet i regionen att avkriminalisera homosexualitet år 2000 men diskriminering mot hbtq-personer är utbredd. Lagstiftningen förbjuder diskriminering pga sexuell läggning sedan 2014 men efterlevs sällan.

Kyrkan är en av landets mäktigaste organisationer och driver en socialkonservativ linje. 2013 deltog ortodoxa präster i en fysisk attack mot en Prideparad där dussintals deltagare skadades. Även högerradikala grupper är utpräglat hbtq-fientliga.

Levan Akin, den svenska filmregissören för filmen om hur är det att vara hbt-person i dagens Georgien ” And then we danced”, samlade material till filmen bland annat genom att träffa Equality Movement och dess medlemmar.
Equality Movements hemsida

IPPF reformeras

IPPF genomgår en omfattande reformering på global nivå. Styrning och budgetomfördelning är stå största frågorna som diskuterades på gemensamt möte i Delhi i slutet av november. Nu är rekommendationer ute och vi väntar med spänning hur globala IPPF kommer att se ut.

Dom från Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kom i januari med ett beslut rörande hatkommentarer på nätet mot ett hbtq-par från Litauen. Domstolen finner att Litauen har underlåtit att undersöka hatkommentarerna vilket både strider mot parets rättigheter och är diskriminerande pga deras sexuella läggning.
ILGA:s hemsida

Amerikansk undersökning om abort

En amerikansk undersökning av kvinnors upplevelse efter en abort visar att 95 procent av kvinnorna i efterhand upplever det som rätt beslut, enligt en artikel i The Guardian. 667 kvinnor i 21 delstater i USA intervjuades över 5 år. Känslan som förekom mest hos kvinnorna i efterhand var lättnad.

EU-kommissionen lovar ny HBTQI-strategi under 2020

EU:s kommissionär för jämställdhet, Helena Dalli, meddelade på ett möte att EU-kommissionen kommer att presentera en HBTQI-strategi under 2020 - den första i sitt slag. Mycket glädjande och ett av RFSU:s valkrav inför EU-valet.

Mexiko lanserar feministisk utrikespolitik

Mexiko blir första landet i Latinamerika som lanserar en uttalat feministisk utrikespolitik. 
– Nästa gången någon säger "Vi kan ju inte alla vara Sverige." så kommer säga. "Nåväl, det går ju också att vara Mexiko." sa Lyric Thomson, director of policy and advocacy, ICRW. 
Om Mexikos nya utrikespolitik på devex.com