Till sidans huvudinnehåll

Coronaeffekten: Hur mår RFSU Malmö?

Hej Lila Johansson, ordförande och Emma Skarpås, verksamhetschef för RFSU Malmö! Berätta, hur mår RFSU Malmö nu i tider av covid-19?

Emma: – Det har varit en omtumlande vår för alla, såväl RFSU Malmö som andra. I Malmö och Skåne har vi (hittills) varit ganska förskonade från sjukdomsfall, men det har ju ändå betytt kraftiga ändringar för våra verksamheter. Inspiration och mående har gått både upp och ner. De anställda arbetar med större social distans, mer hemifrån och många möten sker digitalt istället för fysiskt. En del utbildningar, träffar, utvecklingsprojekt och informatörspass har skjutits fram och ställts in... Andra har fått ökat deltagande när de genomförts digitalt. I något enstaka projekt kommer resultaten inte alls bli vad vi planerat för, men vi hoppas och tror att det finns förståelse hos bidragsgivare.

Lila: – Styrelsen har faktiskt haft större närvaro på sina möten tack vare de digitala möjligheterna. Den tid som frigjorts när olika utåtriktade aktiviteter har ställts in har vi valt att använda till att arbeta med våra styrdokument och policies. Det är ett arbete som stärker organisationen på längre sikt och gör oss starkare inför framtiden.

Vad gör ni för anställda och medlemmar?
Lila: – Såväl styrelse som anställda har snabbt fått lära sig att arbeta väldigt digitalt. Vi har exempelvis haft vår första träff mellan nya styrelsen och anställda digitalt och en digital AW om porr med våra informatörer! Styrelse, anställda och medlemmar har fått fler digitala möjligheter att ta del av live-streamade föreläsningar om sexualitet och ämnen kopplade till sex och relationer via forskarföreläsningar samt digitala frågestunder med olika tema. Vi försöker dela så mycket av detta som vi kan i Facebookgruppen RFSU Malmö medlemmar så att så många som möjligt får ta del av allt kul som faktiskt händer på RFSU. Kanske har det till och med blivit enklare att delta nu när det sker så mycket digitalt! Facebookgruppen har också växt under den här tiden.

Emma: – Vår ganska unga arbetsmiljögrupp har gjort ett stort arbete och analyserat vardagen för de anställda och många åtgärder har satts in, exempelvis extra friskvårdsbidrag, regelbundna avstämningar och tipslista för bra digitala möten.

Hur ser det ut framöver?
Emma: – Precis som alla andra så har vi lite svårt att planera verksamheten och arbetar med olika scenarion för hösten. Vi planerar för en fullspäckad höst med såväl digitala utbildningar, som Barnvagnsmarsch och en fortsättning på Framtidens sex föreläsningarna. Sen får vi se, är det något vi lärt oss av denna tidsperiod så är det att planera lagom och våga tänka nytt!

Text: Maria Kim Persson