Till sidans huvudinnehåll
Två personer sitter och tittar på varandra och ler.

Sexualupplysning för asylsökande

RFSU Stockholm, RFSU Göteborg och RFSU Uppsala har fått medel från sina respektive länsstyrelser för projekt kopplade till Tidiga insatser för Asylsökande (TIA). Upplägget skiljer sig lite åt mellan dem, men målet är detsamma: Att stärka den sexuella hälsan hos personer som söker asyl.

Sedan flera år tillbaka driver RFSU projektet Upplysning på olika språk (UPOS). Nu är tanken att TIA-projektet ska stötta och fördjupa detta. Sam Lindskog är projektledare i RFSU Göteborg:
– Genom att få upplysning på sitt eget språk kan man få det tidigare än om det sker på svenska. Det blir också lättare att diskutera och ställa frågor på ett språk man är bekväm med.

Riktigt grymma samtalsledare sökes

RFSU Göteborg är i full färd med att rekrytera elva personer som ska lära sig såväl informera om sex som att leda studiecirklar.
– Fokus ligger på att hitta riktigt grymma samtalsledare som talar språk som är vanliga hos asylsökande. Vi kommer att samarbeta med olika föreningar för nyanlända och därigenom nå såväl unga afghanska killar som äldre kvinnor som pratar persiska, bland annat.

Utbildningen för göteborgarna sker i två steg: Först en utbildning med utgångspunkt från RFSU:s UPOS-material, därefter en utbildning i hur man håller studiecirklar. I första steget är upplägget ganska styrt, medan studiecirklarna mer utgår från deltagarnas egna funderingar och intressen.

Coronapandemin isolerar målgruppen

Hos RFSU Uppsala och RFSU Stockholm ser det lite annorlunda ut. Här är det istället nuvarande informatörer som utbildas vidare för att kunna hålla samtalsträffar med asylsökande. Men även här kommer träffarna utgå från deltagarnas egna önskemål och behov, samt genomföras med hjälp av både UPOS-material och Lättare Svenska metoder. 
– Som lokalförening har vi relativt lång erfarenhet av att träffa unga nyanlända i skolor, på fritidsgårdar och HVB-hem, men många vuxna asylsökande saknar en sådan naturlig mötesplats och är svårare att nå. Därför är det extra viktigt att samverka med andra aktörer som attraherar den här målgruppen. Dessvärre har Corona-pandemin gjort den här gruppen mer isolerad och det är något vi kommer behöva ha i åtanke i vårt arbete, säger Maral Ardabilchi, en av projektledarna i RFSU Stockholm.

Text: Ulrika Hammar