Till sidans huvudinnehåll
En tecknad bild av två personer som sitter lutar sig emot varandra.

Spektrum: Sex - för dig med AST-diagnos

Mitt under den pågående coronakrisen har RFSU Malmö och Autism- och Aspergerföreningen Skåne startat upp ett gemensamt projekt. Det heter Spektrum:Sex och syftar till att förbättra den sexuella hälsa för personer med autismspektrumtillstånd.

– Sociala samspel, och där ingår kärleksrelationer och sex, kan vara svårare för personer med AST-diagnos än andra. Det kan handla om hur man visar att man är intresserad av någon eller hur man vet om någon vill ha sex med en eller inte, säger Anna Lilja, projektledare från RFSU Malmö.

Anna Lilja är projektledare hos RFSU Malmö
Anna Lilja är projektledare för Spektrum: Sex

Projektet inleddes med fyra djupintervjuer med en referensgrupp bestående av personer från målgruppen. Utifrån detta har ett upplägg för det fortsatta arbetet tagits fram. En del består av personalutbildningar för de som jobbar inom LSS och särskola. Den andra delen består av samtalsträffar med personer med AST-diagnos. Dessa var tänkta att hållas i Autism- och aspbergerföreningens lokaler, men i nuläget är det osäkert när de faktiskt kan bli av.
– Kanske går det att göra online istället, men vi hoppas fortfarande på att vi kan ses fysiskt. Första träffen är nu inplanerad till 26 augusti.

I vilken form de än blir kommer träffarna ha teman som rättigheter, hbtqi, dejting, relationer och sociala koder samt sex och kommunikation.
– Det blir lite mindre fokus på vår vanliga sexualupplysning och lite mer på kommunikation och samspel. Referensgruppen menar att deras erfarenhet av sexualupplysning i skolan har haft mer fokus på biologi. Dom har saknat fokus på kommunikation och samspel, berättar Anna Lilja.

Jämställdhetsmyndigheten finansierar projektet som är tänkt att pågå 2020 ut.