Till sidans huvudinnehåll
Amanda står med armarna i kors framför en grönskande buske.

Amanda tycker till om sexualundervisningen i världen

Amanda Filipsson från RFSU Malmö är en av fem unga som fått i uppdrag av UNESCO att tycka till om deras senaste rapport kring sexualundervisning. I möten, poddar och bloggar ska de föra fram sina åsikter. Syftet är att, utifrån de ungas perspektiv, lyfta vad som är viktigast att förändra.

– Det är jätteroligt att ha möten med de andra representanterna. Vi håller med varandra om väldigt mycket även om vi kommer från så olika delar av världen och har olika erfarenheter, säger hon.

Och ja, det är en bred representation rent geografiskt: Sydafrika, Georgien, Mexiko och Indonesien. Alla har olika utmaningar med att få till bra sexualundervisning.
– Jag är den som möter minst motstånd i min aktivism. Här i Sverige har vi ju mycket förankrat i lagstiftning, läroplaner och policies. Dessutom har RFSU en stark position i vårt samhälle vilket hjälper mig som informatör.

Implementering största utmaningen

Men när det kommer till implementering är utmaningarna lika. I Sverige kan det handla om att det i slutändan är lärarna själva som är ansvariga för implementeringen, och att undervisningen därmed skiljer sig mycket åt. I andra länder kan det röra sig om att religiösa övertygelser står i vägen för att lärarna ska utföra det som står i läroplanen.
– Vi har i gruppen pratat mycket om glappet mellan policy och implementation. Det räcker inte med att ha en läroplan på plats, man måste ha en budget och en tydlig plan för hur sexualundervisningen ska utföras i praktiken.

“Sexualundervisningen måste blir mer inkluderande. Annars har vi inte lyckats.”

Rapporten är intressant läsning för alla som är intresserade av att ta del av såväl goda som mindre bra konkreta exempel på sexulundervisning. En sak som imponerat på Amanda är de lärarmanus som tagits fram i Sydafrika. Med det kan även osäkra lärare känna sig trygga, och detta vore bra att ha även i Sverige, menar Amanda.
– Visst finns RFSU:s metodbank, men det skulle kunna vara ännu tydligare. Vi informatörer har ju manus med olika sägningar. Jag tror att det skulle hjälpa även lärarna, särskilt dem som känner sig lite blyga.

Inkluderande sexualundervisning ett måste

Nu är tanken att Amanda ska börja blogga för att även föra fram sina egna åsikter kring rapporten. Vad är då viktigast att lyfta?
– Att sexualundervisningen måste bli mer inkluderande. Det är så lätt att missa hbtq-målgruppen om man inte aktivt arbetar för att lyfta deras perspektiv. Om vi gör alla områden jättebra utan att lägga tid på inkluderande sexualundervisning så misslyckas vi ändå. Detta behöver RFSU också bli bättre på.

Rapporten släpps i sin helhet till hösten, men redan nu går det att läsa en kortare rapport: "Highlights - the journey towards comprehensive sexuality education".

Text: Ulrika Hammar