Till sidans huvudinnehåll
Blond person med glasögon ler och gosar med en katt.
Sara Alfredsson är en av förbundsstyrelsens nuvarande ledamöter.

Dags att motionera!

Hej, Sara Alfredsson, ledamot i förbundsstyrelsen!

Det är visst hög tid för alla medlemmar som vill att skriva motioner till årets kongress. Berätta lite mer för oss!

Vad är en motion?

– En motion är ett förslag till om någonting viktigt som RFSU ska göra, ändra eller på annat sätt ta ställning till.

Vem kan skicka in en motion?

– Alla medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar får lämna in motioner till kongressen.

Vad ska en motion handla om?

– Den kan handla om i princip vilken fråga som helst som känns viktig för RFSU att diskutera och fatta beslut om. Men det ska handla om något som berör hela organisationen. Är det något som handlar om din egen lokalförening tar du upp detta på ert årsmöte istället.

Och vad ska motionen innehålla?

– Motionen ska innehålla en inledning där du skriver en kortfattad ingång till frågan du vill motionera kring, en brödtext där du argumenterar för din sak och ger läsarna en bakgrund och ett sammanhang samt Att-satser där du ger förslag på vad kongressen ska besluta.

Ska jag skriva motionen själv eller tillsammans med andra?

– En motion har mer tyngd om flera personer står bakom. Men alla motioner ska behandlas lika, oavsett avsändare. Om din lokalförening ska stå som avsändare måste motionen först godkännas av det lokala årsmötet.

När ska motionen lämnas in?

– Motionen ska lämnas in senast torsdagen den 11 mars klockan 23:59. Tänk på att din lokalförening sannolikt har en tidigare deadline för motioner till ert årsmöte, om du vill att din förening ska ställa sig bakom förslaget.

Ett flödesschema över motionsprocessen med rutor och bubblor.
Så här ser motionsprocessen ut.

Hur lämnar man in den?

– Inför denna kongress skrivs motioner in i kongressens ärende- och beslutshanteringssystem VoteIT, som nås via adressen; rfsu.voteit.se/motion-2021

Vad händer sen?

– Efter motionsstoppet diskuterar förbundsstyrelsen motionerna tillsammans med sakkunniga på förbundskansliet och skriver sedan motionssvar. Motionerna kan också diskuteras, stötas och blötas av andra RFSU:are i VoteIT.

– Under kongressen är det ett presidium leder mötet och håller i omröstningarna som leder fram till beslut i varje enskilt ärende. Tillsammans bestämmer kongressombuden ifall din motion ska avslås eller bifallas.

Jag känner mig fortfarande osäker på hur jag ska göra? Var kan jag få mer stöd och hjälp?

– Du kan alltid kontakta styrelsen i din lokalförening för att få råd och bolla ideer, eller slänga ut en fråga i vår medlemsgrupp på Facebook. Där kan du kanske också hitta någon som vill skriva motion ihop med dig! Om du vill så kan du också höra av dig till mig, jag svarar gärna på frågor. Enklast är att mejla mig på sara.alfredsson@rfsu.se.

Motioner så funkar det!

Ladda ner en pdf med utförligare beskrivning om hur man skriver en motion här: Motioner så funkar det!