Till sidans huvudinnehåll
Killar är en en av många grupper man inte helt når fram till idag, menar Pelle Ullholm. Målet är att RFSU och FSUM tillsammans med UMO ska bli bättre på det.

Öppna samtal om maskulinitet når fram till killar på deras villkor

Det krävs erfarenhet att prata om sex, därför måste vi utbildas inom det. Det menar RFSU och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) som nu vill skapa trygga rum för att nå fram till killar på deras villkor. Genom åtta digitala möten och en publik på 600-800 deltagare, föreläser RFSU om sociala och kliniska aspekter för att möta killar på ett involverande och rättvist sätt.

Allt började 2019 med en enkät som riktade sig till Ungdomsmottagningar runt om i Sverige. Enkäten undersökte hur UMO når fram till cis*-killar då endast 10-20 procent av dem som söker vård är killar. Att detta är ett problem är tydligt då killar och män är generellt sett är mindre benägna att söka vård än exempelvis personer med vulva och vagina. Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, menar att det sociala och kliniska mötet med killar behöver ses över. Delvis för att det är viktigt att våga söka vård, men också för att våga lyfta sina tankar och problem. Här föddes projektet.
– Grunden till projektet är att få killar att formulera frågor för sin skull. Studier visar att om man utgår från killarna själva i samtal om kropp, känslor och sex exempelvis, är de mer benägna att ha jämställda relationer i framtiden, säger Pelle Ullholm.

“Vi pratar sällan direkt om maskulinitet utan runt det. Vår snäva bild skapar starka könsroller.”
Pelle Ullholm

Främjar nyanserade diskussioner, istället för heteronormativa

Projektet består av åtta digitala föreläsningar som framförs för ca 700 anställda på UMO och kunniga inom liknande frågor. Det handlar inte om att lära deltagarna från grunden, utan att diskutera nyansskillnader och ge varandra förbättringsförslag. Pelle Ullholm och Jonas Lemon, som har sin grund i sexualupplysandet, lyfter maskulinitetsteorier, konkreta tips och de metoder som används i klassrummen. Ebba Tato och Åsa Enervik, barnmorskor på RFSU-kliniken, kompenserar sedan med kunskap inom det kliniska bemötandet och hur en undersöker penis och pung.
– Eftersom få killar söker vård, finns det även en bristande erfarenhet hos vården i undersökningen av pung och penis. Många unga män lägger sin oro mellan benen. Därmed är det otroligt viktigt att få bekräftat att det ser bra ut av en kunnig person, men även bredda bilden av sex. Att det finns mer än penetrativt sex som mun och händer exempelvis, säger Pelle Ullholm.

Under åtta digitala möten kommer Pelle Ullholm, Jonas Lemon, Ebba Tato och Åsa Enervik föreläsa för 600-800 deltagare.

Nu är målet att jobba fram nya strategier för att locka unga män att söka hjälp gällande såväl kliniska undersökningar som samtalsstöd. Att platser som UMO ska vara trygga och tilltala unga killar, samt aktivt att bryta strukturella maskulinitetsnormer.
– Det är viktigt att bryta destruktiva och belysa positiva normer. Vi ska främja det som är annorlunda istället för att beskriva personer utifrån stereotyper. Maskulinitet bygger på heteronormativa perspektiv som vi fostras in i ochbidrar till föreställningar om hur unga killar ska vara. Detta poängterar varför ämnet är viktigt att prata om. Vi vill lyfta nyanserna i både projektet, men också rent allmänt, säger Pelle Ullholm.

*En person vars könsidentitet stämmer överens med det kön personen fick vid födseln.

Text: Ellen Westlund