Till sidans huvudinnehåll
Person med glasögon och mörkt hår står med armarna i kors och ler.
Anette Grander är projektledare på RFSU Malmö.

Hur bra är skolhälsan på att prata om sex?

Skolornas elevhälsoteam är viktiga aktörer i hälsofrämjande arbete. Men hur bra är de egentligen på att prata frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter? Det ska Malmö universitet och RFSU Malmö ta reda på i ett gemensamt forskningsprojekt.

Malin Lindroth är lärare och forskare på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö universitet. För en tid sedan blev hon tillfrågad av Folkhälsomyndigheten om hon kunde hjälpa dem belysa hur elevhälsovården arbetar med SRHR.
– Det lät som ett roligt forskningsuppdrag, men jag ville inte göra det själv. Universitetet har dessutom som mål att samverka med omgivande samhällsaktörer. Det kändes givet att fråga RFSU, som har fingret i luften och vet vad som händer och sker.

Vill öka forskningbaserad kunskap

Anette Grander, projektledare på RFSU Malmö, men även student på sexologiprogrammet, tackade genast ja till uppdraget.
– När du ställde frågan var svaret väldigt givet att vi ville hoppa på. Den här kartläggningen hakar i RFSU:s arbete med sexualundervisningen. Vi jobbar nära fältet, men vill öka den forskningsbaserade kunskapen.

Projektet inleds med en litteraturstudie som ska se över vilken forskning som redan finns på området. Därefter följer en intervjustudie med aktörer från 20 olika skolor. Skolorna som väljs ut är från hela landet, har olika storlekar och skolformer. Allt för att få ett så brett underlag som möjligt.
– Vi kommer intervjua elevhälsoteam som möter 6:or och 9:or. Dessa består av rektorer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, skolpsykologer och kuratorer.

Förmodligen fokus på risk

Vad tror de då att de kommer att hitta? Ja, bland annat att det förmodligen görs en hel del, men att det saknas strukturerade arbetssätt.
– Jag tror också att det kommer att skilja sig mycket åt mellan professionerna. De utgår alla från olika styrdokument och lagstiftningar. Det blir intressant att höra hur dom ser på sina respektive uppdrag, säger Anette.

Person med lockigt hår, grön kofta och glasögon tittar in i kameran.
Malin Lindroth är forskare på Malmö universitet.

– Jag tror att skolsköterskorna är de som jobbar mest med frågor kring sexualitet och sexuell hälsa, men att det är ganska mycket fokus på risk och inte så mycket på lust, säger Malin.

Projektet är alldeles i sin uppstartsfas och Anette hoppas att RFSU Malmö ska kunna bidra både med sitt kontaktnät och sin erfarenhet av att bedriva sexualupplysning på skolor. En referensgrupp bestående av såväl skolpersonal som personer från RFSU ska hjälpa till att ta fram intervjufrågorna.

RFSU Malmö tar resultatet vidare

I juni nästa år ska rapporten vara klar och skickas till uppdragsgivaren Folkhälsomyndigheten. Anette och Malin vill också skriva en vetenskaplig artikel så att de verkligen kan visa hur läget ser ut från ett forskningsperspektiv.
– Sedan tänker jag att RFSU Malmö kan driva resultatet vidare både i vårt påverkans- och utbildningsarbete. Vi är ju ute väldigt mycket på skolor, träffar många elever och en hel del lärare, men bara ett fåtal från elevhälsoteamen. Förhoppningsvis kan projektet bidra till ett nytt upplägg, riktat särskilt mot just dessa.

Text: Ulrika Hammar