Till sidans huvudinnehåll
Person med basker, örhängen och läppstift tittar med lugn blick in i bilden.

"Ingen ska kränkas av något som har RFSU:s logga på sig"

När Liv Emanuelle Söderberg utbildade sig till RFSU-informatör upptäckte hon att en del metoder och material behöver uppdateras för att RFSU ska bli mer transinkluderande.

I vintras gjordes ett inlägg i facebookgruppen RFSU Medlemmar som väckte stort engagemang. Det var Liv Emanuelle Söderberg, sedan två år tillbaka medlem i RFSU Örebro, som undrade hur RFSU arbetar med frågor som rör trans. Som utbildade RFSU-informatör hade hon upptäckt en del brister i RFSU:s material och kommunikation.
– Transpersoners sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är så oerhört eftersatt i samhället. Mycket av det som RFSU gör och bidrar till är bra, men mycket kan bli ännu bättre.

I utbildningen till RFSU-informatör lär sig deltagarna att inte vara privata. Det är en styrka när man sedan går ut i klassrummen, tycker Liv Emanuelle. Men, det är lättare för personer vars utseende överensstämmer med deras könsidentitet.
– Jag har mötts av en hel del transfoba mikroaggressioner av eleverna. Då är det frustrerande att det inte finns en metodik i baspasset som förklarar vad det innebär att vara trans. Här saknas alltså något alla informatörer bör ta upp, inte bara vi som får frågor på grund av hur vi ser ut eller uppfattas.

Transexkluderande film plockas bort

Liv Emanuelle berättar att i digitaliseringen av de så kallade baspassen, som är den grundläggande sexualupplysningen RFSU håller ute i skolorna, lyftes det in en film från 2013 vars röstspår är transexkluderande genom sin cis-normativitet. Efter att det uppmärksammades av informatörerna blev den borttagen från den digitaliserade sexualupplysningen i skolorna, men Liv Emanuelle påpekar att den fortfarande finns kvar bland RFSU:s material på hemsida och youtube (med närmare fem miljoner visningar).
– RFSU behöver göra en genomsyn av allt material i alla delar av organisationen. Både hur man generellt pratar om kroppar och SRHR, men också hur man pratar specifikt om trans. Det gäller särskilt RFSU AB som är väldigt cis- och två könsnormativa i sin kommunikation med dess särskilda avdelningar för honom och henne. Man tappar ju helt lusten!

Samtidigt finns det mycket som RFSU gör bra, menar Liv Emanuelle. Foldern Sex och trans som RFSU skrev tillsammans med RFSL för några år sedan är ett exempel. Hur vi pratar om kroppsdelar som fittor och kukar istället för kvinnokön och manskön är en annan. Och att vi ofta säger till exempel ”Om man har en kuk kan det här vara skönt.” i vår sexualupplysning.
– Det vi lärde oss under informatörsutbildningen, att prata som om alla erfarenheter finns i rummet, är ett sätt att arbeta inkluderande. För transpersoner finns ju faktiskt överallt. De sitter i klassrummen, de är våra medlemmar och de köper våra produkter. Ingen ska någonstans behöva bli kränkt av något som har RFSU:s logga på sig!

"Transfrågan behöver genomsyra allt"

Liv Emanuelles inlägg i RFSU Medlemmar ledde till att några medlemmar tillsammans började fila på en motion till kongressen. Tyvärr blev den inte färdig i tid, men Liv Emanuelle hoppas att en del av frågorna kan inkluderas i diskussionen om RFSU:s nya visionsdokument Sextanten.
– Jag skulle vilja att man lyfter ut trans som ett fokusområde i Sextanten, såsom man lyfter ut antirasism. Och om det ska genomsyra allting, precis som antirasism ska göra, måste vi vara transkompetenta i hur vi kommunicerar.

Medlemmarna som möttes för att formulera motionen började också diskutera möjligheterna att starta ett nätverk för transkompetens. Kanske skulle det även inom det kunna rymmas en helt transseparatistiskt grupp.
– Det finns ett behov av ett nätverk för att ta tillvara på all den kunskap som finns inom organisationen på ett strukturerat sätt. Men det finns också behov av att möta andra transpersoner och till exempel kunna prata om den utsatta position man är i som informatör.

Är du också intresserad av att engagera dig för transfrågor inom RFSU? Kontakta ulrika.dane@rfsu.se.