Till sidans huvudinnehåll
Glad munk visar upp en teckning med streckgubbar.

Munkar och feminister samarbetar för ett jämställt Kambodja

I Kambodja identifierar sig 95 procent av befolkningen som buddhister. Samtidigt är frågor som rör jämställdhet på frammarsch, särskilt bland landets unga befolkning. Vad är då egentligen relationen mellan buddhism och feminism i det kambodjanska samhället idag? Det har RFSU:s partnerorganisation Klahaan tagit reda på genom att intervjua såväl munkar som jämställdhetsaktivister. Nu släpper de en rapport med sina slutsatser.

– Det här är den första studien i sitt slag. Och vår allra viktigaste slutsats är att såväl buddhister som feminister är emot alla former av våld och för alla människors lika värde. Det är dags att vi börjar prata med varandra och samverka, säger Kate Seewald, projektledare och en av Klahaans grundare.

Kate Seewald och Rachana Bunn har startat RFSU:s partnerorganisation Klahaan tillsammans.

Svårt att skilja på religion och kultur

I många länder runt om i världen finns det spänningar mellan kvinnors sexuella rättigheter och religiösa övertygelser. Kambodja är inget undantag. Många kvinnor är utsatta för könsbaserat våld, de har svårt att få information kring preventivmedel och det är svårt att begära skilsmässa. Politiker vill också begränsa kvinnor på olika sätt, till exempel genom att stifta lagar som styr hur kvinnor bör klä sig.
– En av utmaningarna med studien var att reda ut vilka uppfattningar och normer som baseras på buddhismen och vilka som är en del av kulturen. Men det är ju knepigt som för folk i väst: Vad är kultur och vad är kristendom när det kommer till julen till exempel? Det var ett intressant arbete att försöka plocka isär det här, säger Kate.

“Buddhism supports women, rather than constrains them.”
En av de intervjuade munkarna
Undersökningen baserades på djupintervjuer med bland annat 16 buddhistiska munkar.

Våld får aldrig ursäktas av dålig karma

En av studiens slutsatser rör frågan om karma och könsbaserat våld. Inom theravada budhismen, som de flesta kambodjaner tillhör, är karma ett viktigt begrepp. Det innebär att en persons handlingar, både från tidigare liv och det man lever nu, påverkar vad som händer en. Tyvärr används detta ibland som en förklaring till varför en kvinna utsätts för våld i sin relation. Man menar att anledningen till att en hon blir slagen av sin man är dålig karma från hennes tidigare liv, alltså att hon på sätt och vis har sig själv att skylla.
– Men detta motsatte sig munkarna vi intervjuade. Istället var de noga med att understryka att buddhismen tar avstånd från allt våld och att våld aldrig kan bortförklaras med argument om karma. Här blev det tydligt att det är kulturen snarare än religionen som skapat en motsättning med den feministiska övertygelsen om jämställdhet, berättar Rachana Bunn, den andra av Klahaans grundare och initiativtagare till undersökningen.

“Buddhism values LGBTQ the same as everyone else. It teaches people not to hate or discriminate against another.”
En av de intervjuade munkarna.
En person håller föredrag medan två andra lyssnar.
Studenter ska nu utbilda munkar i att prata med sin omgivning om SRHR-relaterade frågor.

Munkar redo att informera om preventivmedel

Nu vill Klahaan hitta konkreta sätt till samarbete mellan buddhister och feminister. Ett första steg är att låta rapporten översättas till khmer för att kunna användas i Klahaans politiska påverkansarbete och bland annat skickas till ”Ministeriet för kulter och religion”. Sedan ska de studenter som utfört studiens intervjuer, nu bidra till att utbilda fler munkar. Tanken är att de ska lära sig prata med sin omgivning om vikten av att undvika könsbaserat våld, alla människors lika värde oavsett sexuell läggning och kanske till och med informera om preventivmedel.
– Flera av munkarna i undersökningen sa inte bara att de var för att folk använder preventivmedel utan att de också skulle kunna tänka sig att informera om detta. Det vill vi förstås dra nytta av, säger Rachana.

“My feminism overlaps with Buddhism in a positive way. We can interpret being Buddhist as simply being encouraged to always try to do something good for others. I think Buddhism can improve and reinforce feminist practice in this way.”
En av de intervjuade feminsterna.

Feminister lär sig självmedkänsla

Men det är inte bara munkarna som lär sig av feministerna utan också vice versa. Rachana vet av egen erfarenhet hur hårt många kvinnorättskämpar jobbar, både med sina ideella uppdrag och i hemmen. Det är lätt att göra för mycket och bli utbränd.
– Här kan vi lära oss av en av buddhismens viktigaste principer som handlar om självmedkänsla. Då blir vi bättre på att varva ner och bli mer mindfulla.

Några av projektets slutsatser:

  • Det finns en öppenhet bland religiösa personer att samarbeta med jämställdhetsförespråkare för att minska våld i samhället och utbilda folk om jämställdhet.
  • Majoriteten av de svarande kände inte bara att det var möjligt för någon som praktiserar buddhism att vara för jämställdhet, utan att buddhism i sig själv förespråkar jämställdhet.
  • 5 av 6 feminister i undersökningen sa att det inte var några problem att samtidigt vara buddhist.
  • Medan buddhismen tar avstånd från abort så finns inga restriktioner när det kommer till preventivmedel. Några av munkarna visade intresse för att förespråka och informera om preventivmedel.
  • Alla svarande sa att hbtq-personer inkluderas inom buddhismen.
  • Våld mot kvinnor, sexuellt våld och sexuella trakasserier sågs av alla svarande som något som går emot buddhistiska läror. Det här är en viktig ingång för att bygga samarbeten kring insatser som motverkar könsbaserat våld.

    Ladda ner hela rapporten här.

Text: Ulrika Hammar
Bild: Klahaan