Till sidans huvudinnehåll

Nu ska lärarna lära sig om sex

Äntligen! Efter snart 70 år börjar Lärarhögskolan undervisa sina studenter i att hålla sexualundervisning.

1955 blev Sverige först i världen med obligatorisk sexualundervisning. En undervisning som tog sig in på grundskolan, men inte på Lärarhögskolan. Lärare har alltså i snart 70 år undervisat utan att själva fått undervisning. Detta har gett RFSU:s informatörer en viktig roll, men också satt stor press på lärarna. De har själva fått forma sina lektioner med hjälp av kreativa metoder och personligt engagemang. Fram tills idag, 2021, då sexualundervisningen äntligen blivit obligatorisk på lärarutbildningen.

Så hur har det varit för lärare egentligen? Vi har pratat med två lärare som sammanlagt undervisat på gymnasiet i 20 års tid.

Sexualundervisningens eldsjälar

Sara Alfredsson var gymnasielärare i Malmö mellan 2001-2011 och kom i kontakt med RFSU första gången 2008. I dag är hon ledamot i förbundsstyrelsen.
– Under min lärarutbildning fick jag inga kunskaper om genus eller sexualitet. Jag fick helt enkelt lära mig själv att integrera frågor om sex i lektionerna. I början var det obekvämt och nervöst. Att vara personlig men inte privat är svårt. Jag fick hitta knep för att inte bli generad. Men mitt intresse var stort, jag drevs av en eldsjälsaktivism, säger hon.

Ottar står i ett klassrum och ser sträng ut.
Ända sedan Ottars tid har RFSU:s sexualupplysning grundat sig i fakta, inte i åsikter.

Sexualupplysning är en konstform. Ämnet är både personligt, politiskt och ibland pinsamt. Men framförallt är ämnet lika viktigt för lärare som för elever. Detta kan Sara Puck skriva under på. Sara är natur- och svenskalärare sedan 2010 och arbetar i Stockholm. Hon säger att många lärare tycker att sexualundervisningen är svår.
– Som student fick jag en lektion i mänsklig sexualitet, vilken min lärare på högskolan ville hoppa över. Är inte det galet? Inte konstigt att många lärare känt sig osäkra att sexualundervisa. Ämnet är brett och innefattar så mycket, säger hon.

En tryggare grund för både lärare och elever

Hans Olsson, sakkunnig inom sexualundervisning på RFSU, hurrar för att sexualundervisningen nu blir obligatorisk på lärarhögskolan. Det är ett steg i rätt riktning för både lärare och elever.
– Tack vare detta kommer fler lärare att vara förberedda. Sexualundervisningen behöver beröra rättigheter, identiteter, sexualiteter, känslor, ömsesidighet och samtycke. Då undervisningen delvis burits av lärares personliga engagemang, har elever fått olika kunskaper. Nu kommer alla lärare att ha en trygg grund att stå på, säger Hans Olsson.

Hans Olsson står med armarna i kors och tittar in i kameran.
Hans Olsson är sakkunnig inom sexualundervisning på RFSU:s förbundskansli.

Att sexualupplysningen speglat samhället håller Sara Alfredsson med om. När hon började som gymnasielärare år 2001 var reproduktion i fokus och barnen delades in i kill- och tjejgrupper.
– Tjejerna lärde sig om mens. Killarna lärde sig att samarbeta. Det finns inte idag. Nu är samtalen utvecklande och sexualundervisningen ska integreras i fler ämnen. #Metoo gjorde stort genomslag och vi började prata om samtycke. Något som jag tidigare inte fått frågor om av eleverna, fortsätter Sara Alfredsson.

Den sexualpolitiska debatten frodas i klassrummen

Att svara på frågor om sex, porr, samhället, känslor och politik kan vara svårt. För sex skapar debatt, både i media och i klassrummet.
– Som lärare måste du vara trygg i dina kunskaper, exempelvis under värderingsövningar. Det kan gå snett om en inte vet hur frågorna bör bemötas. Eleverna är otroligt kunniga idag, det vet mer än många vuxna. De har koll på identiteter och sexualiteter, frågorna är utvecklande och speglar det sexualpolitiska samhället. Förut pratade vi exempelvis om vad transsexualitet är, idag behövs inte det, fortsätter Sara Alfredsson.

4000 elever

har tagit del av RFSU:s sammanlagt 231 digitala sexualupplysningspass under vårterminen 2021.

Idag väger samtalen om ja- och nejsignaler, om ömsesidighet och samtycke tungt i sexualundervisningen. Dessa samtal baseras inte på åsikter utan på fakta och kunskap, precis som Ottars sexualundervisning gjorde för snart 90 år sedan. Förhoppningsvis gör lärarhögskolans nya utbildning att fler lärare känner sig bekväma att hålla dem.
– RFSU har alltid pratat om kroppen, den egna sexualiteten men också samhällsaspekter. Detta tar sig nu ännu tydligare in i de nya skrivningarna i läroplanen. Nu kommer både lärare och elever mer aktivt jobba med normmedvetenhet och ömsesidighet. Jag tror det kommer att ha en stor positiv påverkan, avslutar Hans Olsson.

Fakta

2021 beslutar regeringen att sexualundervisning blir obligatorisk för lärare och att skolelevernas undervisning byter namn till “Sexualitet, samtycke och relationer”. Ett större fokus ska ligga på frågor om samtycke och frivillighet.

Text: Ellen Westlund