Till sidans huvudinnehåll
Lila står lutad mot en stenvägg. Hon har lila kläder och lila hår.

Hon har synliggjort BDSM och fetischism

Lila Johansson har varit aktiv inom RFSU i 18 år, varav fem som ordförande för RFSU Malmö. Nu har hon lämnat ordförandeskapet bakom sig, men engagemanget i RFSU upphör inte för det.

Det är egentligen otroligt hur mycket hon hunnit med, Lila Johansson, under sina år inom RFSU: Tagit en rad viktiga initiativ när det kommer till BDSM- och fetischismfrågor, varit ordförande för RFSU Malmö, suttit i valberedningens valberedning inför årets kongress, startat upp föreläsningsserien Framtidens sex och medverkat i en skönlitterär antologi. Men hon har också ett budskap till alla som känner samma glödande engagemang som hon själv: “Sprid ut trycket! Se till att ni är många som delar på samma ansvar.” Hon vet vad det innebär att vara utbränd, och nu vill hon lyfta sina erfarenheter så att vi blir bättre på att ta hand om varandra innan det blir för mycket.

Fann sig dragen till RFSU

Det var hösten 2005 som Lila Johansson påbörjade sin resa inom RFSU. Från sitt tidigare engagemang i olika BDSM-klubbar och föreningar fann hon sig dragen till RFSU och de chanser att få till förändring som erbjöds. Med stöd av sin vän Helene Delilah, anställd på RFSU Stockholm, fick Lila möjlighet att ta sitt engagemang för BDSM och fetischism vidare inom organisationen.
– Vi ville betona att detta inte handlade om personliga praktiker och preferenser; det handlade om sexualpolitik. RFSU hade tidigare inte tagit upp BDSM-och fetischism utifrån ett rättighetsperspektiv, men vi lyckades lyfta upp dessa frågor på dagordningen. RFSU var otroligt mottaglig och stöttande redan från början. Även om det förekom diskussioner fick vi en plattform och ett sammanhang att dela våra perspektiv utifrån.

Resultatet blev att RFSU startade det första nationella BDSM-och fetischismnätverket, samt tog fram broschyren “BDSM och fetischism - så funkar det”. (Broschyrens svenska översättning av definitionen av BDSM och fetischism är den som används i Sverige sedan dess.) Dessutom bjöds internationella BDSM-och fetischstjärnor som Mollena Williams och Midori in till RFSU Stockholm.

Starkt engagemang kan ta på krafterna

Det går alltså inte att sticka under stol med att Lila varit en av de drivande krafterna bakom att synliggöra och normalisera BDSM och fetischism, både inom RFSU och i samhället i stort. Men hennes starka engagemang har också tagit på krafterna. Dessutom består ju livet också av en massa andra saker. För Lilas del innebar det stora förändringar såsom studier, flytt och en skilsmässa. År 2010 blev hon sjukskriven för utmattning. Nu i efterhand kan hon se vad som hade behövt göras.
– RFSU behöver bli bättre på att hitta balans mellan de krav som ställs och det stöd som erbjuds. Föreningar är både nyckel i hur man kan läka och hitta sitt sammanhang, men det kan också innebära något som driver på en ännu mer. Det finns risk att man känner sig otillräcklig och kraschar.

Lila står lutad mot en stenvägg. Hon har lila kläder och lila hår.
"RFSU behöver bli bättre på att hitta balans mellan de krav som ställs och det stöd som erbjuds." säger Lila Johansson.

Hennes konkreta tips är att öka förståelsen för att vi alla har olika förmågor, och ge varandra utrymme att bidra på det sättet som fungerar för var och en. Det gäller inte minst variationer i de kognitiva förmågorna att ta till sin information och planera. Hon föreslår att vi inför ett så kallat “buddy system”.
– Om flera kan dela på ett ansvarsområde, och till exempel hoppa in om någon blir sjuk eller får förhinder, kan vi lätta bördan från enskilda individer och främja ett mer hållbart engagemang inom RFSU.

Gemensam kärlek till science fiction

Under en period av hennes ordförandeskap för RFSU Malmö delade hon på uppdraget tillsammans med Marie Larsson. Tillsammans med Nadine Dawood tog de fram den populära föreläsningsserien Framtidens Sex. Idén kom från deras gemensamma kärlek till science fiction. Tillsammans utformade de ett koncept som innefattar såväl sexualupplysning som medlemsengagemang samt deras egna specialnördintressen inom SRHR.
– Det är lätt att ha idéer. Och mina dyker allra oftast upp i samtal med andra. Men sedan gäller det att genomföra dem också, och då måste man vara många.

För Lila är RFSU inte bara en organisation inom vilken hon kunnat driva sina hjärtefrågor, det är också en plats där hon funnit vänner för livet. Hon minns tillbaka på kongresser, medlemsträffar och resor genom Sverige.
– När jag ser någon på facebook som jag har 115 gemensamma vänner med, då är det en person jag träffat genom RFSU. Jag reser fortfarande runt till olika lokalföreningar och håller grundutbildningar. Det är faktiskt det jag tycker är allra roligast just nu: Att hjälpa, stötta och vägleda andra engagerade. Få dem att hitta verktygen och se dem växa. Jag bara älskar det!

PS! Framtidens Sex fortsätter sina föreläsningar i Malmö till hösten. Håll utkik i RFSU Malmös facebookgrupp för kommande evenemang!

Text: Ulrika Hammar