Till sidans huvudinnehåll
Kvinnor står i en ring och håller om varandra med ryggarna mot kameran.

RFSU inleder samarbete i Centralamerika

Missnöjet i Centralamerika över mäns våld mot kvinnor är alltmer högljutt. Samtidigt riskerar de som protesterar själva att utsättas för hat och hot. Nu inleder RFSU samarbete med IM Defensoras, en regional rörelse som jobbar med att skydda och stötta kvinnorättsaktivisterna.

Femicid, att män dödar kvinnor för att de är kvinnor, sker över hela världen. 2021 dödades 81.000 kvinnor och flickor, 45.000 av dem av en partner eller familjemedlem*. Särskilt vanligt är femicid i Centralamerika. Men här växer nu protesterna och missnöjet. Kvinnorna organiserar sig och gör sina röster hörda genom demonstrationer, politisk påverkan, mobilisering i sociala medier och medieframträdanden. ”Vi kommer aldrig glömma er.” och ”Det här våldet slutar nu!” sjunger de på gator och torg i bland annat El Salvador, Honduras, Guatemala och Mexiko. Samtidigt är dessa människorättsakvitister väldigt utsatta och riskerar att få ytterligare hat och våld riktat mig sig. Särskilt utsatta är de som står upp för sexuella och reproduktiva rättigheter.
– Det är extra farligt att jobba med dessa frågor i en region där det inte ens går att säga att du är för abort eller hbtq-personers rättigheter, berättar Carolina Poggio, programansvarig för Central- och Latinamerika på RFSU:s förbundskansli.

Jättemånga kvinnor som protesterar ute på en gata.
"Ursäkta att vi stör, men vi blir mördade!" står det på plakatet vid den här protestmarschen.

IM Defensoras motverkar könsbaserat våld

Ett av RFSU:s mål enligt vårt styrdokument Sextanten är att kvinnors, barns och hbtqi-personers sexuella och reproduktiva rättigheter inte begränsas av könsbaserat våld. Hur kan vi då bidra till att det här målet uppfylls? Ja, som vanligt är vår strategi inte att gå in och berätta för individer eller organisationer i andra länder hur de ska göra. Istället inleder vi samarbeten med de som redan driver dessa frågor. I Centralamerika heter organisationen, eller rörelsen som den kanske snarare bör benämnas som, IM Defensoras.

IM Defensoras

Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders (IM-Defensoras) arbetar sedan 2010 med att bemöta det ökade våldet mot kvinnliga människorättsförsvarare i Centralamerika.
Läs mer på deras hemsida.

IM Defensoras är en feministisk rörelse som sedan 2010 organiserar ca 2200 kvinnliga människorättsförsvarare och ca 300 organisationer och nätverk. Syftet är att stötta och skydda kvinnliga försvarare av de mänskliga rättigheterna så att de kan utföra sina jobb. Liksom på många andra håll i världen, har Centralamerikas civilsamhälle drabbats av ett minskande utrymme. Det är svårt att registrera sig som organisation, särskilt i Nicaragua och El Salvador som gått från att vara demokratier till auktoritära regimer. Här utgör IM Defensoras därför ett särskilt viktigt stöd för MR-aktivister.
– Det kan vara genom att förflytta en person från ett land till ett annat, det kan också handla om att ge någon skyddat boende i det egna landet eller få tillgång till sjukvård, terapi eller bara en trygg plats att vila ut på mellan varven, berättar Carolina Poggio.

Kvinnor med blommor i händerna står runt ett altare av frukt, blommor och ljus.
IM Defensoras arbetar nära ursprungsbefolkningen och dess traditioner. Här utförs en ritual runt ett altare för att åberopa Moder Jords och förfädernas energier som stöd för rörelsens arbete.

Hur arbetet inom IM Defensoras olika organisationer ser ut skiljer sig åt. Vissa gör offentliga uttalanden eller anordnar demonstrationer, andra ägnar sig åt att tillgodose kvinnor med praktisk hjälp, till exempel tillgång till sjukvård eller preventivmedel. Det finns också organiserat stöd för healing och egenvård, baserat på traditionella metoder och erfarenheter.
– Om du är en feministisk organisation är en av de viktigaste sakerna rätten att bestämma över din egen kropp. Det är själva hjärtat i den feministiska kampen, säger Carolina.

"Hur gör vi för att överleva?"

IM Defensoras sammanställer också dokumentation och statistik över de som drabbats av femicid eller könsbaserat våld. Utifrån detta går det att analysera våldet och se mönster. Det är bra av tre anledningar:

  • Analyserna och statistiken kan användas i rapporter till exempelvis Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Det går också att bygga upp juridiska fall så att staterna tvingas agera och ge skydd till utsatta grupper.
  • När man förstår hur våldet fungerar är det lättare att skydda sig: Vad finns det för risker? Hur gör vi för att överleva?
  • Arbetet leder till att en ny generation kan känna sig mer skyddad och stöttad och på så sätt vågar organisera sig.

RFSU:s nuvarande partnerskap med IM Defensoras är en pilot som pågår året ut. Därefter är planen att IM Defensoras ska ingå i RFSU:s ramavtal med Sida och få stöd 2024-28.
– Vi diskuterar hur samarbetet ska se ut framöver. Vi skulle vilja bidra till att det blir mer fokus på hbtqi-rörelsen och hitta en dialog mellan denna och den feministiska rörelsen. Vi tror att RFSU har en del att bistå med när det gäller erfarenheter av ett intersektionellt arbete. Vi kan också ge en plattform att ha kontakt med liknande rörelser i Sverige och Europa, säger Carolina Poggio.

Text: Ulrika Hammar

*= UN Women: Gender-related killings of women and girls