Till sidans huvudinnehåll
Två personer med banderoller runt kroppen sitter i en publik. Den ena har rött hår och tiara på huvudet, det andra glasögon och kortklippt hår.
Sathine Mateus, Miss transformista och Jacob Beikerk, Mister Gay La Paz fanns i publiken vid lanseringen av rapporten.

Så kan vården bli bättre för gravida transpersoner i Bolivia

RFSU:s partnerorganisationer i Bolivia släppte nyligen två viktiga rapporter baserat på studier de själva genomfört. Iván Prudencio, ansvarig för Bolivia på RFSU:s förbundskansli, närvarade vid lanseringarna.

Den första studien är gjord av organisationen IGUAL och handlar om gravida transmäns rätt till vård. Den baseras på åtta fallstudier om gravida transmän i Bolivia och avslöjar kränkningar av deras sexuella och reproduktiva rättigheter.

Många svårigheter för gravida transmän

Studien avslöjar, utöver bristande tillgång till vård, även begränsningar i transpersoners juridiska möjlighet att vara förälder på ett sätt som inte kränker deras könsidentitet.
– Svårigheterna för gravida transmän börjar med sökandet efter vårdpersonal och vårdinrättningar som vill ge dem vård under graviditeten. Därefter uppstår svårigheten att hitta en vårdcentral som är villig att låta dem föda där, och slutligen kommer svårigheten kring hur registreringen av den nyfödda kommer att göras. De formulär som är avsedda för registrering av födslar svarar mot en binär logik där det bara finns plats för "uppgifter om modern" som föder barnet, berättar Iván Prudencio.

Sex glada personer står vid två roll-ups som det står IGUAI och RFSU på.
Ett stolt gäng i samband med presentationen av IGUAL:s rapport. Mateo Rodrigo, Daniela Pacheco, Iván Prudencio, Carla Guardia, Eliot Zeballos och Ramon Argandoña.

IGUAL hjälper transmän som fött barn

IGUAL har sedan 2020 hjälpt flera transmän som fött barn och som, på grund av avsaknaden av ett rättsligt tillvägagångssätt hos folkbokföringsmyndigheten, inte kunnat registrera sina föräldraskap korrekt. De har tvingats att registreras som mödrar med de kvinnligt kodade namn de tidigare hade.
– Dessa situationer skapar stora problem både för transpersonerna och barnen. Men med juridiskt stöd har IGUAL kunnat se till att registreringen korrigeras och transförälderns nuvarande namn visas i rutan där faderns namn fylls i, säger Ivan.

IGUAL fortsätter arbeta för att transpersoner ska kunna registrera sina barn och sitt föräldraskap utan hinder. Och nu anses det finnas tillräckliga argument, inte minst med hänsyn till barnen, för att folkbokföringen ska inrätta ett särskilt förfarande för detta.
– Ingen person, inget barn eller ungdom, ska drabbas av kränkning av sina rättigheter på grund av sin egen eller sina föräldrars könsidentitet, säger Iván Prudencio.

Lyfter hbtqi-personers sociala stigma

Den andra studien, utförd av organisationen CDC, lyfter det sociala stigma många hbtqi-personer i Bolivia upplever. Den baseras på intervjuer, fokusgrupper och en enkätundersökning av 511 hbtqi-personer och visar bland annat att:

  • Det sociala stigmat finns inom alla olika delar av en hbtqi-persons liv, men de mest stigmatiserande områdena är kyrkan, skolan/universitetet, hälso- och sjukvården samt på arbetsplatsen.
  • Stigmatiseringen omgärdas av tystnad. Personen som utsätts berättar inte gärna själva om det. Några anmäler händelser inom hbtqi-nätverk eller till organisationer, men en mycket liten andel polisanmäler.
  • Majoriteten av de tillfrågade tror att stigmatisering främst beror på brist på information och menar att det behövs informationskampanjer, utbildningar av myndigheter samt lagändringar för att minska detta.
En person med hatt och glasögon står i en talarstol. Tre personer sitter vid ett bord bredvid. De har böcker framför sig.
Ronal Carrasco, biträdande ombudsman, talar i samband med lanseringen av CDC:s rapport. Vid bordet: Iván Prudencio från RFSU, Claudia Espinoza, huvudansvarig för undersökningen, Rossy Yucra Crespo från CDC och Cristofer Quiller från Colectivo TLGB.

Attityder och åtsikter behöver förändras

Hbtqi-personerna som tillfrågats erkänner de juridiska framsteg som skett i Bolivia, men anser samtidigt att det saknas åtgärder för att förändra människors åsikter och attityd.
– Rapporten är den första i sitt slag och den kan nu fungera som ett sätt att övervaka problemet för att se om det sker någon förändring samt utgöra ett påverkansverktyg för icke-diskriminering av hbtqi-personer i Bolivia. Den kommer vara mycket användbar för att beskriva och tillämpa förebyggande åtgärder, beskriva mobiliseringsstrategier och föreslå politik som gynnar utövandet av rättigheter för målgruppen, säger Iván Prudencio.