Till sidans huvudinnehåll

Nu är det klubbat: så ska RFSU vara som hundraåring

Nu är kongressen 2021 över och under tre dagars intensivt kongressande fattades massor av nya beslut.

Hans Linde blev omvald som ordförande och ett gäng nya och gamla ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen. Och sist men inte minst: RFSU klubbade sin nya plan för hur vi ska få en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet. Vi kallar den för Sextanten och den ska styra vårt arbete fram tills vi fyller 100 år 2033! Det här innebär den:

Vi ska jobba mer aktivt antirasistiskt!

Idag är rasism ett av de största hindren för människors frihet att bestämma över sin kropp och sexualitet. Men rasism ska inte stå i vägen för sexuella och reproduktiva rättigheter. Det kommer vi att kämpa extra för de kommande fyra åren.

Vi ska bygga nya allianser!

RFSU vill jobba mer med fler och nu mobiliserar vi genom att skapa allianser med allt från fackförbund till aktivister, både i Sverige och utomlands. Vi behöver bli fler som tillsammans står upp för en hållbar utveckling, ett ökat demokratiskt utrymme och friheten att bestämma över sin kropp och sexualitet. 

RFSU ska fortsätta växa!

Inte nog med att vi vill bli flera, vi vill också bli ännu bättre på att behålla de medlemmar vi har. Därför ska vi jobba ännu mer med inkludering så att ännu fler känner att RFSU är en relevant och intressant organisation att bli medlem i.

RFSU ska arbeta som ett RFSU!

För många är RFSU synonymt med kondomer.  För vissa är vi skolinformatörer. För andra är vi ett ställe dit man går för att testa sig. RFSU är en organisation med många sidor — men tillsammans är vi starkare än summan av våra delar. Därför ska vi nu satsa på att bli ett enat RFSU.

Dessutom beslutades det att:

RFSU ska bli mer teckenspråkigt

Kongressen beslutade att RFSU ska bli mer teckenspråkigt. Detta för att ge fler personer chans att ta del av information om sex och relationer på ett språk de behärskar. Bland annat kommer fler teckenspråkiga informatörer utbildas och teckenspråkstolkar anlitas oftare vid föreläsningar och träffar.

Vi ska öka vår kunskap

Under kongressen fattades det beslut att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att sammanställa ett kompetensunderlag om sex mot ersättning. Tanken är att samla relevant forskning på området och förklara olika begrepp och  lagstiftningar.. Syftet är att öka kunskapen inom organisationen inför och under arbetet med att revidera Idéprogrammet.

Vi ska ta fram ett nytt Idéprogram

Vi ska påbörja arbetet med att ta fram ett nytt Idéprogram. Ett förslag till detta ska presenteras till kongressen 2023. 

Här är nya förbundsstyrelsen:

 • My Malmeström Sobelius
 • Månstråle Dahlström
 • Emil Nordfjell
 • Sara Alfredsson
 • Romina Pourmokhtari
 • Jakob Amnér
 • Elin Sundin
 • Hanna Gerdes
 • Charlotte Drugge
 • Mats Målqvist
 • Annika Dalén
 • Lina Fridén