Till sidans huvudinnehåll

Kurs: Andrologi (7,5 hp)

Andrologisk kompetens är en bristvara inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med Karolinska institutet/ANOVA anordnar RFSU-kliniken därför en kurs på högskolenivå om mannens kön och sexualiteter.

Vill du lära dig om mannens kön och sexualitet och hur detta påverkar sexuell hälsa och ohälsa? Vill du bli bättre på att bemöta män och besvara mäns frågor om kön, kropp och sexualitet i vårdmöten? Då ska du ansöka till denna högskoleutbildning i andrologi.

Praktisk information om Andrologi 7,5 hp

Nästa kursomgång börjar den 19 januari 2023 och slutar den 14 april 2023.

Pris: 11 800 kr

Sista anmälningsdag 14 december 2022.

Max antal deltagare: 60

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är kliniskt verksam, till exempel som läkare, sjuksköterska, barnmorska, psykoterapeut, fysioterapeut, kurator eller socionom, och som vill ha djupare kunskap inom området sexologi.

Utbildningen är en uppdragsutbildning på högskolenivå och ska bekostas av arbetsgivaren eller annan juridisk person.

Kursens innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig. Du som går kursen får ta del av biologiska/medicinska, psykologiska, sociokulturella perspektiv på män och maskulinitet. Du får utifrån din yrkesroll lära dig om och öva på att arbeta med mäns sexuella frågor och problem.

I kursen ingår basal andrologi, sexualfysiologi och metodik. Kursen har ett trans- och intersexperspektiv.

Så anmäler du dig

Anmäl dig till kursen Andrologi 7,5 hp på KI:s webbplats

Om du vill få e-post med information om andra kommande utbildningar kan du fylla i en intresseanmälan i formuläret nedan. 

Kontakt

Har du frågor kontakta oss på utbildning@rfsu.se eller kursansvarig asa.enervik@rfsu.se

Håll mig uppdaterad om kurser och evenemang på RFSU och RFSU-kliniken