Till sidans huvudinnehåll

Kurs: Egna värderingar och attityder till sex och sexualitet

Möter du frågor om sexualitet i ditt arbete? Vill du få en djupare förståelse av dina egna attityder förknippade med sexualitet? Då är den här kursen för dig.

Om kursen

RFSU-kliniken erbjuder en två-dagarskurs för att göra dig som är yrkesverksamma medveten om egna attityder och känslor förknippade med sexualitet. Syftet är att bättre kunna förstå det som väcks inom dig själv som professionell i mötet med klienter/patienter. 

Klinisk erfarenhet och forskning visar att det finns behov av att förbättra och utveckla samtalen kring sex och relationer mellan vårdtagare och rådgivare. I den här kursen arbetar vi med att öka förståelsen för attityder, känslor och tankar förknippade med sexualitet, vilket kan leda till bättre bemötande och nöjdare vårdtagare.

Praktisk information om kursen

Kursen är uppskjuten tills vidare på grund av coronasituationen.

Kursen äger rum på RFSU-kliniken, Medborgarplatsen 3, Söderhallarna i Stockholm. 

Kursen kostar 4 700 kronor. I avgiften ingår lunch och fika. 

SAR/SSA – beprövad metod för att arbeta med egna föreställningar

Kursen är inspirerad av SAR/SSA som är en beprövad metod för att arbeta med sina egna föreställningar om sexualitet. SAR står för sexual attitude reassment – omvärdering av attityder kring sexualitet. SSA står för sexual self assesment – sexuell självutvärdering.

Kursledare

Salar Shalmashi, leg psykoterapeut, auktoriserad klinisk sexolog och handledare. 

Suzann Larsdotter, auktoriserad socionom och auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete samt specialist i sexologisk rådgivning.

Så anmäler du dig

Just nu går det inte att anmäla sig till kursen. Håll utkik på den här sidan efter nya datum för kursen.