Till sidans huvudinnehåll

RFSU Blekinge

RFSU Blekinge är en ideell förening som verkar inom Blekinge län med vår bas i Karlshamn. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta.

RFSU Blekinge vill vara en arena för engagemang för människor i Blekinge län som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU Blekinge har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Bli medlem i RFSU!  

Bli medlem och stöd oss!

Vi vill att RFSU Blekinge ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss på mejladressen blekinge@rfsu.se 

Gilla oss gärna på  Facebook !

Ditt medlemskap är viktigt

Att vara medlem i RFSU innebär att vara med och göra skillnad. Genom att vara medlem stöttar du vårt arbete för alla människors frihet att vara, välja och njuta. Är du inte redan medlem i RFSU? Bli medlem idag!