RFSU Göteborgs kansli

Månstråle Dahlström
Verksamhetschef
epost: manstrale.dahlstrom@rfsu.se
tel: 0730 68 68 50

IdaSofia Bogren
Projektledare Sexualundervisning
epost: idasofia.bogren@rfsu.se
tel: 0761 71 42 50

Lina Afvander
Projektledare sexualundervisning på lättare svenska
epost: lina.afvander@rfsu.se
tel: 0763 44 47 41

Agnes Dahné
Projektledare , föräldraledig och tillbaka tidigast april 2020
epost: agnes.dahne@rfsu.se

Sam Lindskog
Vikarierande Projektledare Maskulinitet och Socialt Arbete
epost: sam.lindskog@rfsu.se
tel: 0735 46 44 41

Paulina Nybratt Sandin
Projektmedarbetare Nyfiken - Sex och relationer för unga nyanlända
epost: paulina.sandin@rfsu.se
tel: 0730 61 34 30

Filippa Eckert
Administration och evengemangsamordnare
epost: filippa.eckert@rfsu.se
tel: 031-708 79 98