Hiv, lust och säkrare sex

2017 avslutades projektet Metodutveckling inom hiv, lust och säkrare sex. Projektet resulterade bland annat i ett metodmaterial för informatörer och andra som vill undervisa och föreläsa om hiv.

I materialet Antidiskriminerande och normkritisk hivundervisning finns förslag på metoder man kan använda, inspireras av och vidareutveckla. Många metoder är användbara oavsett om åhörarna är vuxna eller ungdomar och kan modifieras för att passa olika rum och deltagarantal.

Det här metodmaterialet ger också en teoretisk bakgrund till att förstå hiv ur ett antidiskriminerande perspektiv. De delarna kan man med fördel läsa oavsett om man ska undervisa om hiv eller inte och vi hoppas att de kan inspirera till ett mer normkritiskt förhållningssätt och språkbruk.

Metoderna och förhållningssätten som finns i materialet är framtagna av informatörer i RFSU Göteborg. Metoderna har testats i såväl högstadie- som gymnasieklasser.

Du kan ladda ned materialet här (pdf)!