Till sidans huvudinnehåll

Sexualupplysning för unga ensamkommande på HVB

2017 avslutades projektet som bland annat resulterat i metodmaterialet Prata sex och relationer. Materialet består av övningar för mindre grupper där deltagandet är frivilligt och information om sexualitet ges genom samtal snarare än formell undervisning.

Det är kul att prata sex och relationer med unga. De är ofta nyfikna, engagerade och ställer många kloka frågor. De har också rätt att få information om hur kroppen fungerar, om sexualitet och reproduktion. Det råder idag stor ojämlikhet när det gäller att tillgodose den rätten. En del unga som nyligen kommit till Sverige har med sig goda kunskaper sen tidigare, men inte alla. Personal på HVB har en viktig roll när det gäller att ge rum för samtal om sex och relationer, och för att alla ska ha samma rätt till sexuell hälsa.

Under projektets gång har metoder och upplägg från RFSU:s material Sexualundervisning på lättare svenska och När ska vi prata sex och relationer anpassats för att kunna användas på HVB, samt testats och utvärderats.

I arbetet har vi utgått dels från den fysiska miljön på HVB och dels från övriga förutsättningar så som kvällstid och frivilligt deltagande. Det har bland annat handlat om att göra övningarna mer interaktiva med hjälp av bilder och spel. Exempel på en övning är könsmemory som har testats för att prata om könsorgan och lustanatomi. Några övningar har ändrat format för att kunna göras kring ett soffbord istället för i klassrum. Övningarnas teman behandlar sexualitet, relationer, ömsesidighet, könsorgan, vanliga frågor, säkrare sex, kondomanvändning, mens, graviditet och abort.

Metodmaterialet Prata sex och relationer är utvecklat i syfte att användas av personal på HVB som möter ensamkommande barn och unga. Det ska underlätta för avslappnade och tillåtande samtal i mindre grupper och fungerar både på lätt svenska och med tolk. Under utvecklandet av metoderna och övningarna har vi haft hjälp av personal från HVB-hem som deltagit och kommit med synpunkter. Materialet kan med fördel även användas för andra målgrupper och på olika arenor, som till exempel lärare i undervisning eller barnmorskor som möter unga i sin yrkesroll. 

Materialet är producerat av RFSU Göteborg med ekonomiskt stöd från statsanslaget ”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar”.

Du kan ladda ned materialet "Prata sex och relationer" här!