Välkommen till RFSU Gotland!

RFSU Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som vill verka för att sprida en fördomsfri, tolerant och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt dessa värderingar.

Vi utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexualitetens centrala roll för individ och samhälle.

  

Engagera dig!

RFSU Gotland vill vara med och bidra till att skapa platser, tillfällen och möjligheter för människor i alla åldrar att diskutera, debattera och förkovra sig i sex- och samlevnadsfrågor, för att därigenom skapa en positiv syn på sexualiteten som drivkraft samt för att förebygga hiv, könssjukdomar och oönskade graviditeter.

Kontakta oss på gotland@rfsu.se och besök gärna vår Facebook-sida för uppdateringar.