Kompetenscenter Sexualitet

RFSU Malmö Kompetenscenter Sexualitet (KCS) är en professionell verksamhet i Skåne.

På RFSU Malmös kansli arbetar:

Emma Skarpås
Verksamhetschef
E-post: emma.skarpas@rfsu.se
Tel: 0726-667199

Johanna Selander
Projektledare sexualupplysning och informatörssamordning
E-post: johanna.selander@rfsu.se
Tel: 0726-667195
OBS - för bokning se Boka sexualupplysning eller maila upplysning.malmo@rfsu.se

Anette Grander
Projektledare Handson - att arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete
E-post: anette.grander@rfsu.se
Tel: 0726-667197

Anna Lilja
Projektledare Sex för Alla
E-post: anna.lilja@rfsu.se
Tel: 040305700

Becky Nelson
Projektledare Sex för Alla
E-post: becky.nelson@rfsu.se
Tel: 040305700

Yahia Saleh
Projektledare Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända
E-post: yahia.saleh@rfsu.se
Tel: 0704-655608

Vår verksamhet

Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, normbrytande funktionsvariation, sexuell läggning och bakgrund.

Är du som yrkesverksam intresserade av att få stöd i hur du kan arbeta med sexualitet och sexuell hälsa på ett professionellt sätt kan RFSU Malmö KCS erbjuda:

  • Sexualupplysning till unga och unga vuxna på skolor, fritidsgårdar och LSS-verksamheter
  • Skräddarsydda och behovsanpassade utbildningar till yrkesverksamma
  • Handledning utifrån verksamhetens behov
  • Nätverksträffar för yrkesverksamma

Rådgivning

Har du funderingar kring sex, relationer, sexuell hälsa, sexuellt överförbara infektioner, säkrare sex, identitet eller något annat?

Just nu är vår rådgivningsverksamhet stängd. Vi utvärderar verksamheten så att vi kan bli bättre.

Medan vi håller rådgivning via mail och telefon stängd
kan du kontakta rfsu.se/chatt
RFSU- chatten är öppen:
Måndagar 19-20
Torsdagar 14-15

Centrum för Sexuell Hälsa
Ungdomsmottagningen på nätet
umo.se

Informatörsverksamhet

Vi träffar unga och unga vuxna på skolor, fritidsgårdar och LSS- verksamheter för att informera om sexualitet, kroppen, kärlek, säkrare sex, samtycke och relationer.

Vill du läsa mer om vad vi gör på ett pass? Klicka här!

Vill du boka en informatör? Klicka här! 

Vill du veta mer om kostnad kontakta oss:
Telefon: 040-30 57 00
E-post: upplysning.malmo@rfsu.se

Sex för Alla - Utbildningar för LSS-verksamheter

Sex för Alla är ett samarbete mellan
RFSU Malmö och Grunden Malmö.

Sex för Alla erbjuder utbildning om sex,
känslor, relationer, samtycke och jämställdhet
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
och för personal som möter målgruppen.

Sex för Allas - Cafékvällar

Sex för Alla arrangerar cafékvällar för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Varje Cafékväll har ett tema.

Det går bra att ta med en kompis eller en personal,
man kan också komma själv.

Vi bjuder på fika.

Under 2019 är Cafékvällarna:
11/4 Dejting
9/5 Dikter och erotik
13/6 Dildokubb

Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Det är en mänsklig rättighet att få kunskap om kropp och sexualitet! Nyfiken- sex och relationer för unga nyanlända är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden.

RFSU har arbetat för allas rätt till sexualupplysning sedan 1933. Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, sexualitet eller ursprung. RFSU:s projekt Nyfiken handlar om att asylsökande, nyanlända och papperslösa i åldern 15-25 ska få den kunskap som alla har rätt till om sex, relationer och kroppen.

Nyfiken erbjuder:

  • utbildningar för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga nyanlända
  • sexualupplysande samtal med grupper av nyanlända ungdomar

Vi utgår alltid från ett lustbejakande, inkluderande och antirasistiskt förhållningssätt.

Kontaktperson: Yahia Saleh, yahia.saleh@rfsu.se

 

HANDSON- arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete

HANDSON - arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete

Inom Handson- arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete (tidigare Sexuell hälsa och migration) arbetar RFSU Malmö för att förbättra och säkerställa en god sexuell hälsa för unga och unga vuxna i riskutsatthet.  Verksamheten har på olika sätt bedrivits och utvecklats sedan 2008. Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar till personal som möter unga och unga vuxna, exempelvis vid HVB för ensamkommande unga, socialsekreterare eller familjehemssekreterare.

Inom ramen för verksamheten har RFSU Malmö tagit fram handboken Handson där vi sammanfattat de erfarenheter som vi har samlat på oss genom de senaste årens utbildningar och kompetensutvecklande insatser. Förhoppningen är att Handson ska underlätta arbetet kring sexuell hälsa i mötet med framför allt barn och unga med migrationserfarenhet. 

Här kan du ladda ner handboken Handson som pdf.

Hör av dig om du vill du veta mer eller boka in utbildning till din arbetsplats!

Kontaktperson för denna del av RFSU Malmös verksamhet är Anette Grander, anette.grander@rfsu.se 

SFI och Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet! För att kunna tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter krävs kunskaper i bland annat språk, lagstiftning och vårdsystem. Språket spelar en betydande roll för den som behöver information, stöd och vård.

Under 2016 kartlade RFSU Malmö KCS om och hur SFI-verksamheter i Skåne arbetar med teman kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Kartläggningen består huvudsakligen av intervjuer med skolledare samt med pedagoger. Intervjuerna med pedagoger gjordes i samarbete med Splitvision Research. Ladda ner rapporten här

Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne

Gunnel Brander, leg. psykolog/psykoterapeut, erbjuder sexualrådgivning och sexologiskt orienterad psykoterapi för par och enskilda kring sexualitet och sexuella problem. Mottagningen sker i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Information och tidsbeställning via www.sexualterapiskane.se

Kontakta RFSU Malmö

Besöks- och postadress:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö

E-post lokalföreningen: malmo@rfsu.se

E-post informatörer och utbildningar: 
upplysning.malmo@rfsu.se
sexforalla@rfsu.se

Telefon: 040-305700

Skype: "RFSU Malmö"

Rådgivning
Just nu är vår rådgivningsverksamhet stängd. Vi utvärderar verksamheten så att vi kan bli bättre.

Medan vi håller rådgivning via mail och telefon stängd kan du kontakta
RFSU-chatten som är öppen måndagar 19-20 och torsdagar 14-15

Du kan också besöka Centrum för Sexuell Hälsa och ungdomsmottagningen på nätet, umo.se.