Kompetenscenter Sexualitet

RFSU Malmö Kompetenscenter Sexualitet (KCS) är en professionell verksamhet i Skåne.

På RFSU Malmös kansli arbetar:

Emma Skarpås
Verksamhetschef
E-post: emma.skarpas@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 4

Johanna Selander
Projektledare sexualupplysning för unga på skolor och andra mötesplatser och informatörssamordnare. 
E-post: johanna.selander@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 1 
OBS - för bokning av pass, se Boka sexualupplysning eller maila upplysning.malmo@rfsu.se

Anette Grander
Projektledare Handson - att arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete.
E-post: anette.grander@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 3

Anna Lilja
Projektledare Sex för Alla - sexualupplysning inom LSS-verksamheter.
E-post: anna.lilja@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 2

Becky Nelson
Projektledare Sex för Alla - sexualupplysning inom LSS-verksamheter.
E-post: becky.nelson@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 2

Alle Hammarstedt
Projektmedarbetare Sex för Alla
E-post: alle.hammarstedt@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 2
 

Yahia Saleh
Projektledare Sex och Samspel 
E-post: yahia.saleh@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 1

Maria Kim Persson
Administratör och kommunikatör
E-post: maria.kimpersson@rfsu.se
Tel: 040-30 57 00, knappval 1 och 4
 

Vår verksamhet

Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, normbrytande funktionsvariation, sexuell läggning och bakgrund.

Är du som yrkesverksam intresserad av att få stöd i hur du kan arbeta med sexualitet och sexuell hälsa på ett professionellt sätt kan RFSU Malmö KCS erbjuda:

  • Sexualupplysning till unga och unga vuxna på skolor, fritidsgårdar och LSS-verksamheter
  • Skräddarsydda och behovsanpassade utbildningar till yrkesverksamma
  • Handledning utifrån verksamhetens behov
  • Nätverksträffar för yrkesverksamma

Rådgivning

Vi har tyvärr inte längre någon rådgivningsverksamhet på RFSU Malmö. Har du funderingar kring sex, relationer, sexuell hälsa, sexuellt överförbara infektioner, säkrare sex, identitet eller något annat, så hänvisar vi till RFSUs nationella resurser.

RFSU chatten:                                                                                                        Ställ frågor om kroppen, sex och relationer,                                      Måndagar 19-20
Torsdagar 14-15 

Vecka 12 och 13 utökar vi chattens öppettider för att avlasta 1177 och andra vårdgivare under en intensiv period. Utöver de vanliga tiderna kan du nu chatta med oss:
Tisdagar 19.00-20.00
Onsdagar 19.00-20.00
Torsdagar 19.00-20.00

RFSU kliniken:                                                                                                    Prata med våra barnmorskor om sexuellt överförbara infektioner eller provsvar: 08-692 07 84, knappval 4.

Samtala om sexuella problem och frågor med våra psykoterapeuter: 08-692 07 84, knappval 5.

Du kan också besöka Centrum för Sexuell Hälsa i Malmö.                        Är du mellan 12-23 år kan du även vända dig till ungdomsmottagningarna i Malmö och mycket information finns att tillgå via deras hemsida, umo.se.                                                                  Vill du söka information och stöd på andra språk, kan du hittar mer info på youmo.se.

Informatörsverksamhet

Vi träffar unga och unga vuxna på skolor, fritidsgårdar och LSS- verksamheter för att informera om sexualitet, kroppen, kärlek, säkrare sex, samtycke och relationer.

Vill du läsa mer om vad vi gör på ett pass? Klicka här!

Vill du boka en informatör? Klicka här! 

Vill du veta mer om kostnad kontakta oss:
Telefon: 040-30 57 00
E-post: upplysning.malmo@rfsu.se

Sex för Alla - Utbildningar för LSS-verksamheter

Sex för Alla är ett samarbete mellan
RFSU Malmö och Grunden Malmö.

Sex för Alla erbjuder utbildning om sex,
känslor, relationer, samtycke och jämställdhet
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
och för personal som möter målgruppen.

Sex för Allas - Cafékvällar

Sex för Alla arrangerar cafékvällar för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Varje Cafékväll har ett tema.

Det går bra att ta med en kompis eller en personal,
man kan också komma själv.

Vi bjuder på fika.

Schema för vårens Cafékvällar 2020:

Torsdag 30 januari 17:00-19:00
Filmkväll
Vi ska titta på film och
pratar om sex och kärlek.                                                                                Plats: RFSU Malmös lokal på Södra Förstadsgatan 66.

Torsdag 5 mars 17:00-19:00
Slangbellan Teater
Vi ska titta på forumteater
om sex och relationer.                                                                                      Plats: RFSU Malmös lokal på Södra Förstadsgatan 66.

Torsdag 16 april 17:00-19:00
Handikappbadet – Fika och bastu
Vi träffas INTE på RFSU!
Plats: Handikappbadet, Ribersborgsstigen 6.

Torsdag 14 maj 17:00-19:00
Onani
Vi tittar på film och pratar om
olika sätt att ha sex med sig själv.                                                                  Plats: RFSU Malmös lokal på Södra Förstadsgatan 66.

Torsdag 11 juni 17:00-19:00
Sommaravslutning
Plats: Utomhus vid fint väder.

HANDSON- arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete

HANDSON - arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete

Inom Handson- arbeta med sexuell hälsa och socialt arbete (tidigare Sexuell hälsa och migration) arbetar RFSU Malmö för att förbättra och säkerställa en god sexuell hälsa för unga och unga vuxna i riskutsatthet.  Verksamheten har på olika sätt bedrivits och utvecklats sedan 2008. Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar till personal som möter unga och unga vuxna, exempelvis vid HVB för ensamkommande unga, socialsekreterare eller familjehemssekreterare.

Inom ramen för verksamheten har RFSU Malmö tagit fram handboken Handson där vi sammanfattat de erfarenheter som vi har samlat på oss genom de senaste årens utbildningar och kompetensutvecklande insatser. Förhoppningen är att Handson ska underlätta arbetet kring sexuell hälsa i mötet med framför allt barn och unga med migrationserfarenhet. 

Här kan du ladda ner handboken Handson som pdf.

Hör av dig om du vill du veta mer eller boka in utbildning till din arbetsplats!

Kontaktperson för denna del av RFSU Malmös verksamhet är Anette Grander, anette.grander@rfsu.se 

SFI och Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet! För att kunna tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter krävs kunskaper i bland annat språk, lagstiftning och vårdsystem. Språket spelar en betydande roll för den som behöver information, stöd och vård.

Under 2016 kartlade RFSU Malmö KCS om och hur SFI-verksamheter i Skåne arbetar med teman kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Kartläggningen består huvudsakligen av intervjuer med skolledare samt med pedagoger. Intervjuerna med pedagoger gjordes i samarbete med Splitvision Research. Ladda ner rapporten här

Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne

Gunnel Brander, leg. psykolog/psykoterapeut, erbjuder sexualrådgivning och sexologiskt orienterad psykoterapi för par och enskilda kring sexualitet och sexuella problem. Mottagningen sker i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Information och tidsbeställning via www.sexualterapiskane.se

Kontakta RFSU Malmö

Besöks- och postadress:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö

E-post lokalföreningen: malmo@rfsu.se

E-post informatörer och utbildningar: 
upplysning.malmo@rfsu.se
sexforalla@rfsu.se

Telefon: 040-305700

Skype: "RFSU Malmö"

Rådgivning
Vi har tyvärr inte längre någon rådgivningsverksamhet på RFSU Malmö men hänvisar till RFSUs nationella resurser.

 

RFSU-chatten
Ställ frågor om kroppen, sex och relationer, måndagar 19-20 och torsdagar 14-15.

RFSU-klinikens telefonrådgivning
Prata med våra barnmorskor om sexuellt överförbara infektioner eller provsvar, 08-692 07 84, knappval 4. Samtala om sexuella problem och frågor med våra psykoterapeuter, 08-692 07 84, knappval 5.

Du kan också besöka Centrum för Sexuell Hälsa och ungdomsmottagningen på nätet, umo.se. För att söka information och stöd på andra språk, besök youmo.se.