Kompetenscenter Sexualitet

RFSU Malmö Kompetenscenter Sexualitet (KCS) är en professionell verksamhet i Skåne.

Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, normbrytande funktionsvariation, sexuell läggning och bakgrund.

Är du som yrkesverksam intresserade av att få stöd i hur du kan arbeta med sexualitet och sexuell hälsa på ett professionellt sätt kan RFSU Malmö KCS erbjuda:

  • Skräddarsydda och behovsanpassade utbildningar
  • Handledning utifrån verksamhetens behov
  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra yrkesverksamma

RFSU Malmö KCS riktar sig framförallt till dessa arenor: SFI-verksamheter, Fritidsgårdar, HVB för ensamkommande unga, Behandlingshem, LSS -verksamheter och socialtjänst.

Exempel på ämnen som vi i utbildningssammanhang pratar om:
Sexualitet, relationer, sex, områdesspecifika lagar, kroppen, normkritik, ömsesidighet, sexuella rättigheter och reproduktiv rättigheter, Hiv, sexuellt överförbara infektioner, säkrare sex och preventivmedel.

Vill du veta mer, kontakta utbildning@rfsu.se

Rådgivning

Har du funderingar kring sex, relationer, sexuell hälsa, sexuellt överförbara infektioner, säkrare sex, identitet eller något annat?
RFSU erbjuder anonym personlig rådgivning:

Rådgivning per telefon

Här kan du ställa frågor kring t ex sexualitet, sexuell hälsa och säkrare sex. Linjen är öppen för samtal helgfria måndagar mellan klockan 13 – 15 och du ringer på telefonnummer 040-30 56 00. Vi som arbetar med telefonrådgivningen är socionomer med sexologisk kompetens.

Rådgivning via e-post

Vill du hellre maila till oss inom RFSU Malmö KCS kan du ställa din fråga till oss via radgivning.malmo@rfsu.se. Vi som arbetar med mailrådgivningen i Malmö har  sexologisk kompetens.

HANDSON- arbeta med sexuell hälsa och migration

Inom Handson- arbeta med sexuell hälsa och migration (tidigare Sexuell hälsa och migration) arbetar RFSU Malmö KCS för att förbättra och säkerställa en god sexuell hälsa för barn och ungdomar med migrationserfarenhet. Verksamheten har på olika sätt bedrivits och utvecklats sedan 2008.Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar till personal som möter unga med migrationserfarenhet, exempelvis vid HVB för ensamkommande unga, socialsekreterare eller familjehemssekreterare.

Inom ramen för verksamheten har RFSU Malmö KCS tagit fram handboken Handson där vi sammanfattat de erfarenheter som vi har samlat på oss genom de senaste årens utbildningar och kompetensutvecklande insatser. Förhoppningen är att Handson ska underlätta arbetet kring sexuell hälsa i mötet med barn och unga med migrationserfarenhet. Här kan du ladda ner handboken Handson som pdf.

Hör av dig om du vill du veta mer eller boka in utbildning till din arbetsplats!

Kontaktperson för denna del av RFSU Malmös verksamhet är Anette Grander, anette.grander@rfsu.se 

SFI och Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet! För att kunna tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter krävs kunskaper i bland annat språk, lagstiftning och vårdsystem. Språket spelar en betydande roll för den som behöver information, stöd och vård.

Under 2016 kartlade RFSU Malmö KCS om och hur SFI-verksamheter i Skåne arbetar med teman kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Kartläggningen består huvudsakligen av intervjuer med skolledare samt med pedagoger. Intervjuerna med pedagoger gjordes i samarbete med Splitvision Research. Ladda ner rapporten här

RFSU Malmö KCS erbjuder yrkesverksamma inom SFI-verksamheter i Skåne kostnadsfri utbildning. Hör av dig om du vill du veta mer eller boka in utbildning till din arbetsplats!
Kontaktperson för denna del av RFSU Malmös verksamhet är Johanna Selander, johanna.selander@rfsu.se

LSS och fritidsverksamheter

Som en del av vårt kontinuerliga arbete med hiv/STI, sexualitet och sexuell hälsa erbjuder RFSU Malmö KCS även:

  • Specialanpassade utbildningar till yrkesverksamma inom LSS och fritidsverksamheter
  • Handledning, processledning och stöd åt yrkesverksamma

Kontaktperson: Elinor Hansson, elinor.hansson@rfsu.se


Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Det är en mänsklig rättighet att få kunskap om kropp och sexualitet! Nyfiken- sex och relationer för unga nyanlända är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden.

RFSU har arbetat för allas rätt till sexualupplysning sedan 1933. Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, sexualitet eller ursprung. RFSU:s projekt Nyfiken handlar om att asylsökande, nyanlända och papperslösa i åldern 15-25 ska få den kunskap som alla har rätt till om sex, relationer och kroppen.

Nyfiken erbjuder:

  • utbildningar för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga nyanlända
  • sexualupplysande samtal med grupper av nyanlända ungdomar

Vi utgår alltid från ett lustbejakande, inkluderande och antirasistiskt förhållningssätt.

Kontaktperson: Yahia Saleh, yahia.saleh@rfsu.se

Sex För Alla

Sex För Alla handlar om att ge personer
med intellektuella funktionsnedsättningar
samma chans som alla andra,
att prata och lära sig om sex, känslor och relationer.

Här kan du se en kort film om Sex För Alla.

Ladda ner vårt gratis metodmaterial här.

Materialet är lättläst och lättillgängligt
och kan användas av alla
som vill prata om sex, känslor och relationer
inom LSS-verksamheter eller någon annanstans
där man träffar personer som lär sig bättre
med ett tillgängligt material.

Om du har frågor till Sex För Alla,
eller om du är intresserad av att
få utbildning från Sex för alla:
sexforalla@rfsu.se

Informatörsverksamhet

Vi träffar personal, ungdomar och vuxna i och på skolan, fritidsgårdar, HVB, och LSS verksamheter för att informera om sexualitet, kroppen, kärlek, känslor och relationer.

Vill du läsa mer om vad vi gör på ett pass? Klicka här!

Vill du boka en informatör Klicka här! 

Vill du veta mer om kostnad kontakter oss:
Telefon: 040-30 57 00
E-post: upplysning.malmo@rfsu.se

Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne

Gunnel Brander, leg. psykolog/psykoterapeut, erbjuder sexualrådgivning och sexologiskt orienterad psykoterapi för par och enskilda kring sexualitet och sexuella problem. Mottagningen sker i samarbete med RFSL Rådgivningen Skånes socionom Thomas Wilkens-Johansson. Information och tidsbeställning via www.sexualterapiskane.se

Kontakta RFSU Malmö

Besöks- och postadress:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö

E-post lokalföreningen: malmo@rfsu.seTelefon: 040-305700

E-post informatörer och utbildningar: 
upplysning.malmo@rfsu.se
utbildning.malmo@rfsu.se
sexforalla@rfsu.se

Skype: "RFSU Malmö"

Rådgivning

Per telefon:
Här kan du ställa frågor kring t ex sexualitet, sexuell hälsa och säkrare sex. Linjen är öppen för samtal helgfria måndagar mellan klockan 13 – 15 och du ringer på telefonnummer 040-30 56 00. Vi som arbetar med telefonrådgivningen har sexologisk kompetens.

Via e-post:
radgivning.malmo@rfsu.se.