Till sidans huvudinnehåll

RFSU Örebros årsmöte 2022

Årsmötet är RFSU Örebros högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta året.

Välkommen till RFSU Örebros årsmöte 2022

Söndag 16 januari kl 14.00 på Zoom (länk skickas ut till alla som anmält sig.) Vi ser gärna att du anmäler om du kommer senast den 12 januari 2021 för att kunna planera mötet. Behöver du teckenspråkstolk? Ange det i anmälan!

Vi inleder mötet klockan 14.00 med ett samtal med RFSU:s förbundsordförande Hans Linde. Tillsammans med Hans gör vi en liten tillbakablick på RFSU-året 2021. Hans berättar även om RFSU:s nationella prioriteringar under 2022. 

Nominera dig själv eller någon annan

På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSU Örebro samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Läs mer om de olika posterna och nominera dig, eller någon annan du tror skulle passa, genom att fylla i en ansökan senast den 20 december 2021. Observera att alla uppdrag är ideella.

Nominera till RFSU Örebro 

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i RFSU. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här

Bli medlem i RFSU

Skicka in motioner till årsmötet

Vill du vara med och påverka RFSU Örebros verksamhet och framtid? Formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till styrelsen senast den 26 december 2021. Anmälan och motioner skickas till orebro@rfsu.se

Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.

Har du några frågor eller funderingar om årsmötet kan du kontakta oss i RFSU Örebro på orebro@rfsu.se

Varmt välkomna!
Styrelsen RFSU Örebro

Handlingar till årsmötet

Dagordning (pdf)
Verksamhetsberättelse (pdf)
Verksamhetsplan (pdf
Budget (pdf)
Valberedningens förslag
Ekonomisk berättelse (pdf)
Revisionsberättelse (pdf)
Stadgar