Till sidans huvudinnehåll

RFSU Östergötlands integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Riksförbundet för sexuell upplysning- Östergötland, (Org.nr ), nedan kallad “RFSU Östergötland” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster knutna därtill. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ostergötland@rfsu.se

Ny lag, GDPR
Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet. Detta kan sägas vara de grundläggande principerna för all personuppgiftshantering. Hanteringen ska vid tidpunkten för insamlandet alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, hanteringen får inte i ett senare skede frångå dessa.

RFSU Östergötland ska genom denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Vad är en personuppgift?
Definitionen av en personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning, fotografier mm.

Olika typer av behandlingar: Beställningar av informationsmaterial, anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser samt bokning av informatörspass m.m.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer eller något av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial från vår beställningstjänst sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar. Bokföringen sparas emellertid i sju år enligt lagkrav.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar eller konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med deltagande i referensgrupp eller liknande grupp sparas bara så länge som det krävs för administrationen av den gruppen, och används för kallelser, diskussionsfrågor, utvärderingsenkäter eller annat närliggande.

Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och arbetsplats) som lämnas i samband med beställning av RFSU:s sexualupplysning till din arbetsplats sparas så länge vi har ett samarbete. RFSU Östergötland gallrar registret en gång per år.

RFSU har ett separat förtydligande av avtalsvillkor för hantering av medlemmars personuppgifter

För all övrig hantering som faller utanför dessa ovan nämnda ska RFSU Östergötland tydligt påvisa vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge vi har hanteringen, vad ändamålet är. I övriga delar gäller policyn även den hanteringen.

RFSU Östergötland säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall administreras utskick av personuppgiftsbiträden och då ställer vi krav på dessa leverantörer att inte lämna ut personuppgifterna till obehörig tredje part.

Cookies
RFSU Östergötland lagrar cookies av våra användare. Vi gör det för att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare. 

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta RFSU Östergötlands webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. 

Säkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Rättslig grund

Samtycke
Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till RFSU Östergötland, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Avtal
Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och RFSU Östergötland. Det rör t.ex. beställning av varor eller vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att RFSU Östergötland hanterar dina personuppgifter för att RFSU Östergötland ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt att begära information, rätt till rättelse
Vill du veta om RFSU Östergötland behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos RFSU Östergötland och att få uppgifter rättade. Om du är missnöjd med hur RFSU Östergötland behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till ostergötland@rfsu.se

Du kan anmäla RFSU Östergötland till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.